Byte av hjul – montering

Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på ett korrekt sätt.

Ditsättning

Rengör anliggningsytorna mellan hjul och nav.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna ordentligt.

Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.

P3X-1020-Tighten the lug nuts
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, mm.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över ventilen på fälgen vid montering.

 Varning

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft.

Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke mellan sig och vägbanan.

 OBS

Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd för att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.