Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet

När en Bluetooth®-enhet finns registrerad i bilen ansluts automatiskt den senast anslutna när bilen startas.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast anslutna enheten tillgänglig försöker systemet ansluta en tidigare ansluten.

För att ansluta till en annan enhet, tryck på EXIT, välj att ansluta en ny enhet eller byta till annan redan registrerad enhet.