Använda Volvo On Call*

Användning av VOC-systemet.

Vid en olycka där bältessträckare, krockkudde eller krockgardin aktiveras skickas en signal automatiskt till VOC Service center som ser till att hjälp omedelbart skickas till din plats – polis, ambulans eller annan lämplig insats.

När en tjänst är aktiv visas symbol i bildskärmen.

SOS-knappen – vid nödsituationer

Tryck på SOS-knappen i 2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.

Alternativ till SOS-knappen

I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallSOS.

ON CALL-knappen – vid problem med din bil

Tryck på ON CALL-knappen i 2 sekunder för att aktivera tjänsten, se Tillgängliga Volvo On Call* funktioner.

Alternativ till ON CALL-knappen

I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallOn Call.

 OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

ON CALL-knappen kan användas för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.

Avbryta tjänst

Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.

Inställningar

Möjliga val och inställningar i menysystemet.

  • Knapplås - bestäm när SOS- och ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om motorn är igång.
  • Aktivera abonnemang - Används för att starta prenumerationen.
  • Aktivera tjänst – Används för att aktivera tilläggstjänst, t.ex. vägassistans.
  1. * Tillval/tillbehör.