XC70

2015 Early

Låsning/upplåsning – handskfack

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

För information om nyckelblad, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

För att låsa handskfacket:

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.

Vrid nyckelbladet 90 grader medurs. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.

Dra ut nyckelbladet.

  • Upplåsning sker i omvänd ordning.

För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning.

Var det här till hjälp?