XC70

2015 Early

Lampbyte – ljus bak

Blinkers bak byts inifrån lastutrymmet.

Lamphållare bak

Öppna panelen.
Ta ut isoleringen genom att dra rakt ut.
Lossa glödlampans hållare genom att vrida dess handtag moturs.
Lossa glödlampan genom att dra rakt ut.

Var det här till hjälp?