Menyöversikt – TV*

Översikt av möjliga val och inställningar för TV.
TV-meny

Läs om

Förval
TV* – uppspelningsalternativ
Ljudspår
TV* – uppspelningsalternativ
Undertexter
TV* – uppspelningsalternativ
Text-TV
Text-TV*
Alternativ för FAV-knapp
TV* – uppspelningsalternativ
Ingen funktion
Text-TV

Pop-up-meny TV

Tryck på OK/MENU då TV visas för att komma åt pop-up-menyn.

Läs om

Bildinställningar
Bildinställningar
Ljusstyrka:
Kontrast:
Färg:
TV-meny

Visar "TV-meny", se ovan.

  1. * Tillval/tillbehör.