Menyinställningar – klimat

Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra grundinställning för sex av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.

Mer information finns i beskrivningen av menysystemet.

Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument