Kompass*

I backspegeln övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar.

Handhavande

P3-1420-Rearview mirror with integrated compass display
Backspegel med kompass.

Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW (nordväst).

Kompassen aktiveras automatiskt när bilen startas eller när nyckelläge II är aktivt, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.

Kalibrering

Kompassen kan behöva kalibreras för att visa rätt kompassriktning.

Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera magnetiska zoner.

Gör så här för att kalibrera:
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se till att alla dörrar är stängda.

 OBS

Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
Håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem). Numret för aktuell magnetisk zon visas.
P3/P4-1517-Compass magnetic zones
Magnetiska zoner.
Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills det att tecknet C visas.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv för att finjustera kalibreringen.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda vindrutan aktiverad, se Avfuktning och avfrostning av vindruta.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
  1. * Tillval/tillbehör.