Allmänt om klimat

Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.

 OBS

Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.

Att tänka på

  • För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och taklucka* vara stängda.
  • Genomvädringsfunktionen öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och kan användas exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
  • Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
  • Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
  • När motorn behöver maximal kraft, t.ex. vid fullgasacceleration, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
  • För att ta bort imma på fönstrens insida ska defrosterfunktionen användas i första hand. För att minska risken för uppkomst av imma ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.

Bilar med Start/Stop*

Vid auto-stoppad motor kan viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet.

Bilar med ECO*

När funktionen ECO aktiveras kan viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller avstängd, t.ex. luftkonditioneringen.

 OBS

Vid aktivering av ECO-funktionen ändras några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
  1. * Tillval/tillbehör.