Uppspelning och navigering av DVD-Videoskivor

Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner och inställningar, så som val av textning, språk och scenval.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering . Nedan finns en utförligare beskrivning.

 OBS

Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar visas ingen bild och Video ej tillgänglig vid denna hastighet visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen när bilen närmar sig stillastående.

Navigering i DVD-Videoskivans egna meny

P3-1020-S60/V60 Navigering video

Navigering i DVD-Videoskivans egna meny görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt bilden ovan.

Byta kapitel eller titel

Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att välja kapitel, detta leder även tillbaka till ursprungsläget (om film spelades startar filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till titellistan.

I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och val bekräftas med OK/MENU, detta leder även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att något är valt).

Byte av kapitel kan även göras genom tryck på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right på mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.