Batteri

Batteri – Start/Stop

Uppdaterad 7/23/2018

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.

För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop.

För mer information om bilens startbatteri, se Starthjälp med batteri.

Följande tabell visar specifikationer för start- respektive stödbatteri i bil med Start/Stop-funktion.

Batteri

Start, 12 V

Stöd, 12 V

KöldstartförmågaEnligt EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

720Manuell växellåda.

760Automatisk växellåda.

Vänsterstyrd bil:

120Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

170Övriga.

Högerstyrd bil:

120

Storlek, L×B×H (mm)

278×175×190

Vänsterstyrd bil:

150×90×106Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

150×90×130Övriga.

Högerstyrd bil:

150×90×106

Kapacitet (Ah)

70

Vänsterstyrd bil:

8Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

10Övriga.

Högerstyrd bil:

8

Viktigt

Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt typ monteras, EFBEnhanced Flooded Battery. i bil med manuell växellåda och AGMAbsorbed Glass Mat. i bil med automatisk växellåda.

Vid byte av stödbatteri måste batteri av AGM-typ monteras.

OBS

  • Ju högre strömuttag det är i bilen, desto mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
  • När startbatteriets kapacitet sjunkit under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stop-funktionen ur.

Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a. högt strömuttag innebär:

  • Motorn auto-startar

    Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.

    utan att föraren trycker ner kopplingspedalen (manuell växellåda).
  • Motorn auto-startar utan att föraren lyfter foten från färdbromspedalen (automatisk växellåda).

Batteriernas placering

A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. (1) StartbatteriSe  för utförlig beskrivning av startbatteriet. (2) Stödbatteri.

A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. (1) Startbatteri

Se Startbatteri – allmänt för utförlig beskrivning av startbatteriet.

(2) Stödbatteri.

Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Viktigt

Om följande inte beaktas kan Start/Stop-funktionen tillfälligt upphöra att fungera efter inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:

  • Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare – enbart bilens chassi ska användas som jordpunkt.

Se Starthjälp med batteri – där beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.

OBS

Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt är “svart” och bilen i princip saknar samtliga normala elektriska funktioner och motorn därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stop-funktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett auto-stopp misslyckas med att auto-starta motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.

För att säkerställa en lyckad auto-start efter ett auto-stopp måste batteriet först laddas upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en extern batteriladdare.

Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.

För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt.


Var detta till någon hjälp?