Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:

SymbolSymbolerna är schematiska.

Meddelande

Innebörd

Symbolen är VIT

Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.

Symbolen är GRÖN

Bilen håller lagrad hastighet.

Standardfarthållare är manuellt vald.

Ställ ESC på Normal för att aktivera farthållare

Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän ESC har satts i Normalläge – Stabilitetssystem.

Adaptiv farthållare urkopplad

Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.

Adaptiv farthållare ej tillgänglig

Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.

Detta kan bland annat bero på att:

  • bromstemperaturen är hög
  • radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.

För mer information om felsökning, se avsnitt Felsökning och åtgärd

Radarn blockerad Se handbok

Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.

  • Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar om lämpliga alternativ.

Läs mer om radarsensorns begränsningar.

Adaptiv farthållare Service erfordras

Adaptiva farthållaren är ur funktion.

  • Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Bromsa för att hålla bilen + akustiskt larm + varningsljus i vindrutan + "huggande" bromsningar

(Endast med Köassistent)

Bilen står stilla och den Adaptiva farthållaren kommer att släppa färdbromsen varför bilen strax kommer att börja rulla.

  • Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på bromspedalen eller använder gaspedalen.

Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordras

(Endast med Köassistent)

Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.


Var detta till någon hjälp?