Keyless

Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad

Uppdaterad 1/31/2020

Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad

Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

P4-1220-Y55X- Unlock with key blade

Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.

För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även detta görs med nyckelbladet:

Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.

Plastkåpan lossnar automatiskt av momentet när bladet trycks rakt upp och in i öppningen.

Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern och lås upp dörren.

Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.

OBS

När vänster framdörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion.


Var detta till någon hjälp?