Sensus Navigation

Navigation
*
– text och symboler i bildskärm

Uppdaterad 1/31/2020

Navigation
*
– text och symboler i bildskärm

Förklaring av text och symboler som kan visas på kartan.

P3/P4-1517-Navi-RoW-Text and symbols on the map

Vägtyper

  • Motorväg (orange)
  • Huvudväg (mörkgrå)
  • Mindre huvudväg (grå)
  • Vanlig väg (ljusgrå)
  • Lokal väg (vit)
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning/intressepunkt (POI)
Planerad resvägs delmål
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid till slutdestination
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Bilens aktuella position
Kartskala
Lagrad plats
Planerad resväg
Planerad resvägs slutdestination
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (9)
Kompass
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Trafikinformation

Var detta till någon hjälp?