Sensus Navigation

Sensus Navigation
*

Uppdaterad 1/31/2020

Sensus Navigation
*

Grundläggande beskrivning och översikt av Sensus Navigation.

Navigationssystemet beräknar resväg, restid och avstånd till det valda resmålet. Systemet ger vägledning och instruktioner om korsningar m.m. Om den planerade färdvägen lämnas under resans gång, räknar systemet automatiskt ut en ny färdväg.

Navigationssystemet kan användas utan att ett resmål är valt.

Systemet levereras med grundinställningar, men startar med de senast använda inställningarna.

Volvo Sensus Navigation använder sig av referenssystem WGS84 vilket ger position med longitud och latitud.

Att tänka på

Navigationssystemet lämnar väginformation vilken leder fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå vilka ligger utanför navigationssystemets kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.

Varning

Tänk på följande:

  • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
  • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
  • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Systemöversikt

P3/P4-1817-Navi-Overview
Knappsats i ratt för menyhantering, volym och röststyrning.
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad information om vägval, avstånd, menyer m.m.
Kontrollpanel i mittkonsolen för aktivering av navigationssystemet, menyhantering och volym.
USB-anslutning.
Mikrofon till röststyrning.

Ljudet från navigationssystemet kommer ur de främre högtalarna.

Fjärrkontrollen* kan användas till alla funktioner i navigationssystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

Kartöversikt

P3-1346-NAV-Melco 4in1

Exempel på kartbilder över aktuell position. Resplan, korsningskarta och scrolläge är några av de vyer bildskärmen kan visa. OBS! Bilderna är schematiska – detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.

Hur bildskärmen ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex. kartskala och vilka POI som valts att visas.

Förklaring till text, skyltar och symboler som kan förekomma, se Navigation – text och symboler i bildskärm.

Vid upprättande av en resplan kan tre alternativ för färdvägen beräknas, se Navigation – resvägsalternativ.
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens vänstra del visar en detaljerad förstoring över nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande, se Navigation – resvägsalternativ.
Undvik ett särskilt område, se Navigation – resvägsalternativ.
Scrolläge, se Navigation – handhavande.

Var detta till någon hjälp?