Låsning/upplåsning

Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*

Uppdaterad 7/23/2018

Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller fönster inifrån.

Aktivering

Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till 2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.

            

För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:

Reglagepanel förardörr.

Reglagepanel förardörr.

Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre än 0.

Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.

Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås aktiverat och knappens lampa lyser – spärren är aktiv.

När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre:

  • fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
  • dörrarna inte öppnas inifrån.

Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.


Var detta till någon hjälp?