Bluetooth handsfree telefon

Samtalshantering

Uppdaterad 7/23/2018

Funktioner för hantering av telefonsamtal.

Inkommande samtal

Tryck på OK/MENU för att besvara inkommande samtal. Funktionen är aktiv även om ljudanläggningen är i t.ex. RADIO- eller MEDIA-läge.

Avvisa eller avsluta med EXIT.

Samtalsmeny

I telefonkällans normalvy ger ett tryck på OK/MENU under pågående samtal tillgång till följande funktioner:

  • Mobiltelefon – samtalet flyttas från handsfree till mobiltelefonen. För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är normalt. Handsfree-funktionen frågar om du vill ansluta igen.
  • Stäng av mikrofonen – ljudanläggningens mikrofon tystas.
  • Ring nummer – möjlighet att ringa upp en tredje part med hjälp av sifferknapparna (pågående samtal sätts i standby).

Samtalslista

Samtalslistan speglas i handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras sedan under anslutningen. Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt vänster för att se samtalslistan.

I telefonkällans normalvy går det att se samtalslistan för den anslutna telefonen genom att trycka på OK/MENU och sedan välja Samtalslista.

OBS

För att visa den anslutna mobiltelefonens samtalslista i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts. Beroende på mobiltelefon kan detta ske genom att:

  • en pop-up-ruta eller notifikation visas och accepteras i telefonen.
  • acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®-anslutningen till bilen.

I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen för att speglingen ska ske.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system