Röststyrning – mobiltelefon

Röststyr en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett nummer.

Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.

Ring ett nummer

Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio). Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper om flera siffror i taget eller hela nummer på en gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte hanteras av systemet, det är t.ex. inte möjligt att använda 10 (tio) eller 11 (elva).

Följande dialog med röstkommandon ringer upp ett nummer.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Ring nummer".
Systemet svarar med: "Säg numret".
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. "Sex-åtta-sju" osv.) i telefonnumret.
Vid paus kommer systemet att upprepa senast intalade gruppen siffror.
Fortsätt säga siffrorna. När hela numret är sagt, avsluta genom att säga: "Ok".
Systemet ringer upp numret.

Numret kan ändras genom att säga "Korrigera" (som tar bort den sista intalade gruppen siffror) eller "Radera" (som raderar hela det intalade telefonnumret). Genom att säga "Repetera" kommer systemet att läsa upp hela det intalade numret.

Ring en kontakt

Följande dialog med röstkommandon ringer upp en kontakt i telefonboken.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Ring kontakt".
Systemet svarar med: "Säg namnet".
Säg namnet på kontakten.
Om bara en kontakt hittas ringer systemet upp kontakten, i annat fall ger systemet fortsatta instruktioner för att hitta rätt kontakt.

Om en kontakt har flera nummer inlagda i telefonboken är det möjligt att efter namnet säga t.ex. "Mobil" eller "Arbete" för att hjälpa systemet.

Fler kommandon

Fler kommandon för röststyrning av mobiltelefon går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningLista över kommandonTelefonkommandon.