Mediaspelare

Mediaspelare

Uppdaterad 7/23/2018

Mediaspelaren kan spela upp ljud och film från CD-/DVD-skivor och externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa TV* samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon via Bluetooth®.

Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USBBeroende på marknad. till bilens hårddisk.

Vid internetansluten bil är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster, se Appar.

Reglage för mediaspelaren.

Reglage för mediaspelaren.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering .

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® är branschstandard för musikigenkänning. Tekniken används för att identifiera och leverera omslag och musikinformation för cd-skivor, digitala musikfiler på lagringsmedia och musiktjänster på internet.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system