Menyöversikt

Menyöversikt – AM

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för AM-radio.

AM-meny Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.

Läs om

Visa förval

Radiostationer som förval

Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Visa förval

Radiostationer som förval


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system