Menyöversikt

Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för DAB-radio.

DAB-meny *

Läs om

Filtrering på programtyp (PTY)

Radioprogramtyper (PTY)

Visa
Artist/Titel
Radiotext

Radiotext

Förval

Radiostationer som förval

Inget
DAB-DAB-länkning

DAB till DAB-länk

Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Växla visningsinformation

Var detta till någon hjälp?