Menyöversikt

Menyöversikt – FM

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för FM-radio.

FM-meny

Läs om

TP

Trafikinformation (TP)

Alternativ frekvens (AF)
Visa
Radiotext

Radiotext

Förval

Radiostationer som förval

Inget
Välj station med

Radiostationssökning

Stationslista

Radiostationslista

Manuell justering

Manuell radiostationssökning

Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Växla mellan radiotext och förval

Radiotext och Radiostationer som förval


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system