Telefonbok

Telefonbok – snabbsökning kontakter

Uppdaterad 7/23/2018

Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger så visas en lista över kontakter.

Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU för att ringa upp.

Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen finns till höger om kontakten finns flera telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och ring upp ett annat nummer än det som är valt som standard genom att vrida TUNE. Tryck OK/MENU för att ringa upp.

Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn. För knapparnas funktion, se Telefonbok – söka kontakter.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system