Alkolås

Alkolås* – inför motorstart

Uppdaterad 7/23/2018

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar för användning när bilen öppnas.

Munstycke för utandningsprov.
Knapp för förarbyte.
Sändarknapp.
Spänningsindikator.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
  1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är alkolåset klart att användas.
  2. Ta loss alkolåset från dess hållare.
  3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett "klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder. Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
  4. Visas inget meddelande kan överföringen till bilen ha misslyckats – tryck då på knappen (3) för att att manuellt sända resultatet till bilen.
  5. Fäll ner munstycket och sätt fast alkolåset i dess hållare.
  6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det göras om.

Resultat efter utfört utandningsprov

Kontrollampa (5) + Displaytext

Innebörd

Grön lampa + Alcoguard Godkänt test

Starta motorn – ingen alkoholhalt uppmätt.

Gul lampa + Alcoguard Godkänt test

Motorstart möjlig – uppmätt alkoholhalt är över 0,1 promille men under gällande gränsvärdeGränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som gäller. Se även Alkolås..

Röd lampa + Underkänt test Vänta 1 min och försök igen

Motorstart ej möjlig – uppmätt alkoholhalt är över gällande gränsvärdeGränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som gäller. Se även Alkolås..

OBS

Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt utandningsprov behöver göras.


Var detta till någon hjälp?