Körlägen

Körläge Eco

Uppdaterad 11/9/2020

Körläge Eco

Körläge Eco kan bidra till en mer bränsleekonomisk och miljövänlig körning.

Använd detta körläge för att spara både bränsle och miljö.

Följande egenskaper anpassas för Eco-läget:

 • Växellådans växlingspunkter

  Endast med automatisk växellåda.

  .
 • Motorstyrning och respons från gaspedal.
 • Frihjulsfunktionen Eco Coast

  Endast med automatisk växellåda.

  aktiveras och motorbroms upphör när gaspedalen släpps i hastigheter mellan 65 och 140 km/h (40 och 87 mph).
 • Vissa av klimatsystemets inställningar fungerar med reducerad effekt eller stängs av.
 • Förardisplayen visar information i en eco-mätare som underlättar en miljömedveten och ekonomisk körning.

Frihjulsfunktionen Eco Coast

Endast med automatisk växellåda.

Frihjulsfunktionen Eco Coast innebär i praktiken att motorbromsen upphör vilket medför att bilens rörelseenergi används till att rulla längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till tomgång med minskad förbrukning.

Funktionen används bäst där det går att rulla länge t.ex. på vägar med svagt utförslut eller vid en förutsedd hastighetssänkning för att rulla in i en zon med en lägre hastighetsbegränsning.

Aktivera frihjulsfunktionen

Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp helt, i kombination med följande parametrar:

 • Körläge Eco är aktiverat.
 • Växelväljaren i D-läge.
 • Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h (40–87 mph).
 • Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.

Förardisplayen visar COASTING när frihjulsfunktionen används.

Begränsningar

Frihjulsfunktionen är inte tillgänglig om

 • motor och/eller växellåda ej har normal arbetstemperatur
 • växelväljaren förs från läge D till manuellt läge
 • hastigheten är utanför intervallet ca 65–140 km/h (40–87 mph)
 • vägens utförslut är brantare än ca 6 %
 • manuella växlingar görs med rattpaddlarna*.

Deaktivera och stänga av frihjulsfunktionen

I vissa situationer kan det vara önskvärt att deaktivera eller stänga av funktionen för att kunna använda motorbroms. Exempel på sådana tillfällen kan vara vid branta utförsbackar eller inför en förestående omkörning – för att kunna göra den på säkrast möjliga sätt.

Deaktivera frihjulsfunktionen genom att

 • påverka gas- eller bromspedal
 • föra växelväljaren till manuellt läge
 • växla med rattpaddlarna*.

Stäng av frihjulsfunktionen genom att

 • byta körläge*
 • stänga av körläge Eco i funktionsvyn.

Även utan frihjulsfunktion är det möjligt att rulla kortare sträckor, vilket bidrar till en sänkt förbrukning. För bästa bränsleekonomi är det dock mer fördelaktigt att ha frihjulsfunktionen aktiverad och kunna rulla längre sträckor.

Farthållaren Eco Cruise

Vid användning av farthållare i körläge Eco kommer bilens acceleration och retardation att vara lägre jämfört med annat körläge, vilket möjliggör ytterligare bränslebesparing. Detta innebär att bilens hastighet kan ligga något över eller under den inställda hastigheten.

 • På en jämn väg kan bilens hastighet avvika från den inställda hastigheten när farthållaren är aktiv och bilen frirullar.
 • I en brant uppförsbacke sjunker bilens hastighet tills en nedväxling görs

  Endast med automatisk växellåda.

  , då påbörjas en reducerad acceleration för att uppnå den inställda hastigheten.
 • I en utförsbacke där bilen frirullar kan bilens hastighet ligga något över eller under den inställda hastigheten. Funktionen använder normalt motorbroms för att hålla den inställda hastigheten, vid behov används även färdbroms.

Eco-mätare i förardisplay

P5P6-1917-ECO guide in 12 inch driver display

Eco-mätaren i 12-tums förardisplay*.

P5-1917-SPA-Eco guide in 8 inch driver display

Eco-mätaren i 8-tums förardisplay.

Eco-mätaren indikerar hur ekonomisk körningen är:

 • Vid ekonomisk körning visar mätaren ett lågt värde med visaren i det gröna området.
 • Vid oekonomisk körning t.ex. vid häftig inbromsning eller kraftigt gaspådrag, visar mätaren ett högt utslag.

Eco-mätaren har även en indikator som visar hur en referensförare skulle köra bilen under samma körfall. Detta indikeras med den korta visaren på mätaren.

Eco-klimat

I körläge Eco aktiveras automatiskt eco-klimat i kupén för att minska energiförbrukningen.

OBS

Vid aktivering av körläge Eco ändras några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås endast genom att stänga av körläge Eco eller anpassa körläge Individual* med full klimatfunktionalitet.

Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för max defroster som har normal funktionalitet.


Var detta till någon hjälp?