Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Symboler och meddelanden

12 Resultat

Meddelanden för BLIS*

Ett antal meddelanden gällande BLIS* kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll

Ett antal symboler och meddelanden gällande elektronisk stabilitetskontroll (ESC* ) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för Pilot Assist*

Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist* kan visas. Här följer några exempel.

Symboler och meddelanden för körfältsassistans

Ett antal symboler och meddelanden gällande körfältsassistans (LKA* ) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Displayvisning för körfältsassistans

Körfältsassistans (LKA* ) visualiseras med en symbol i förardisplayen för olika situationer.

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp* och parkeringshjälpkamera*

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp och parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

Kontroll- och varningssymboler

Kontroll- och varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att en brist eller ett allvarligt fel har uppstått.

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.

Symboler och meddelanden gällande hybriddrift i förardisplayen

Ett antal symboler och meddelanden gällande hybriddrift kan visas i förardisplayen. De kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och släcks när problemen har åtgärdats.

Överhettning av motor och drivsystem

Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i brant terräng och varmt klimat, finns ökad risk för överhettning av motor och drivsystem – särskilt vid tung last.

Symboler och meddelanden för växellåda

Om ett fel skulle uppstå i växellådan visas en symbol och ett meddelande i förardisplayen.