Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Eldrift och laddning

10 Resultat

Drivsystem

Bilen kombinerar en förbränningsmotor som driver framhjulen med en elmotor som driver bakhjulen.

Batterianvändning

Styr batteriets laddningsgrad under pågående körning med hjälp av Behåll och Ladda.

Körlägen

Anpassa körläge efter den situation som bilen körs i.

Allmänt om eldrift

Bilen är utrustad med ett uppladdningsbart hybridbatteri * . Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre hastigheter samt vid mer aktiv körning.

Symboler och meddelanden gällande hybriddrift i förardisplayen

Ett antal symboler och meddelanden gällande hybriddrift kan visas i förardisplayen. De kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och släcks när problemen har åtgärdats.

Långtidsförvaring av bil med hybridbatteri

För att minimera risken för skador på hybridbatteriet under långtidsförvaring (längre än 1 månad) rekommenderas att laddningsgraden hålls vid ungefär 25 %. Kontrollera regelbundet laddnivån i förardisplayen.

Räckvidd

Bilens räckvidd beror på flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.

Ekonomisk körning

För att uppnå längsta möjliga räckvidd bör föraren planera körningen och anpassa körsätt och hastighet till rådande situation.

Återvinning av batterier

Förbrukade batterier ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt.

Hybridbatteri

Hybridbatteriet driver bilens elmotor och laddas via bilens laddintag.