Volvo Cars-appen

Fjärrstarta klimat med Volvo Cars-appen*

Uppdaterad 5/16/2022

Fjärrstarta klimat med Volvo Cars-appen*

Du kan starta klimatanläggningen direkt eller ange en tidpunkt då bilen ska användas.Gäller vissa marknader. I det senare fallet startar klimatanläggningen automatiskt för att justera kupéns temperatur innan avfärd.

När bilen är ansluten till elnätet

Klimatanläggningen startas från klimatfunktionen i fliken . Klimatanläggningen körs i 30 minuter.

När bilen inte är ansluten till elnätet

Starta klimatanläggningen från klimatfunktionen i fliken . Ange om hur lång tid du planerar att åka. Då 30 minuter väljsEndast tillgängligt för bilar utrustade med bränslevärmare. startar endast klimatanläggningen. Vid val av 1-15 minuter finns det även möjlighet att fjärrstarta bilens motor för att bilen snabbare ska uppnå komforttemperatur. Läs om fjärrstart av bil i separat avsnitt.

Ställa in timer för klimat

En timer kan ställas in så att klimatanläggningen startar automatiskt för att justera kupéns temperatur innan avfärd. Det går att välja klockslag och veckodag samt om inställningen ska upprepas varje vecka. Det är möjligt att ha upp till 8 olika timers.

Timers ställs in från klimatfunktionen i fliken .

Övriga klimatinställningar

Välj i klimatfunktionens inställningar om förarsäte, passagerarsäte och rattGäller bilar som är utrustade med rattvärme. ska värmas upp.


Var detta till någon hjälp?