Parkeringshjälpkamera

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde*

Uppdaterad 11/9/2020

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde*

Parkeringshjälpkamerorna (PACPark Assist Camera) kan visa bakre, främre, vänster eller höger kameravy var för sig. Du kan även få en sammansatt 360°-vy som visar alla sidor.

360°-vy*

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Exempel på parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga täckområde.

Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter. Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat. Tryck på bildskärmen för att få fram kamerasymbolerna och välj önskad vy.

P5+6-1746 - Park Assist Camera, camera active

Vilken av kamerorna som är aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens bilsymbol.

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp* illustreras avstånd till upptäckta hinder med fält i olika färger.

Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt.

Bakåt

P5-1507-Park Assist Camera, rear view camera

Kameran bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.

Kameran bakåt visar ett brett område bakom bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.

Föremål i centerdisplayen kan upplevas luta något – detta är normalt.

Framåt

P5-1507-Park Assist Camera, location of forward parking camera

Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.

Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med begränsad sikt åt sidorna, t.ex. utkörning från ett garage. Den är aktiv i hastigheter upp till 25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.

Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph) inom 1 minut efter att frontkameran släckts, återaktiveras kameran.

Sidorna

P5-1507-Park Assist Camera, side camera on door mirror

Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.

Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed respektive sida av bilen.


Var detta till någon hjälp?