Alkolås

Alkolås*

Uppdaterad 11/9/2020

Alkolås*

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan start är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads gällande gränsvärde för laglig bilkörning.

Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i bilens huvuddisplay. För information om specifikt alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares instruktionsbok.

Varning

Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att vara nykter och att framföra bilen på ett säkert sätt.


Var detta till någon hjälp?