Navigationstjänster

Skillnaderna mellan Sensus Navigation och internetkartor

Uppdaterad 10/14/2022

Skillnaderna mellan Sensus Navigation och internetkartor

Volvo erbjuder navigationssystemet Sensus Navigation och karttjänsten internetkartor. Då de till utseendet liknar varandra är det inte alltid lätt att omedelbart se vilket system din Volvo är utrustad med.

Bilens navigationssystem

Vid tryck på NAV-knappen visas en karta och bilens navigationssystem i centerdisplayen. Volvo erbjuder ett fullskaligt navigationssystem (Sensus Navigation) som utnyttjar hårddiskbaserade kartor, röstguidning, avancerad ruttberäkning med hänsyn till trafikinformation, internetsökning och möjlighet till flera delmål. I standardutförandet medföljer den enklare karttjänsten internetkartor.

Skillnader i utseendet

Då systemen liknar varandra utseendemässigt är det inte alltid lätt att med en gång identifiera vilket av systemen du har i din Volvo. För att kontrollera detta, följ instruktionerna nedan.

Tryck på NAV-knappen

I kartvyn, tryck på OK/MENU-knappen för att komma till meny-vyn.

Är bilen utrustad med Sensus Navigation ser menyn ut såhär:

P3/P4 - Support site - Sensus Navigation menu - View or modify itinerary

Är bilen utrustad med internetkartor ser menyn ut såhär:

P3/P4 - Support site - Sensus Navigation menu - Upgrade navigation system

Skillnader i prestanda

Den största skillnaden mellan internetkartor och Sensus Navigation är att internetkartor kräver konstant internetuppkoppling under användandet medan Sensus Navigation utnyttjar hårddiskbaserade kartor. Kartorna laddas ner eller importeras från USB och sparas sedan lokalt i din bil. Det betyder att det med Sensus Navigation inte tillkommer datatrafik vid användandet vilket är väldigt praktiskt framförallt vid vistelse i utlandet.

Med hjälp av tjänsten MapCare kan du kostnadsfritt uppdatera de kartor du laddat ner. För mer information om tjänsten se, MapCareTM

Fler funktioner med Sensus NavigationUtbudet av tillgängliga tjänster och applikationer beror på marknad.

Följande funktioner finns i Sensus Navigation men inte i internetkartor:

  • Röststyrning av systemet.
  • Travel guide, röstvägledning av resplan och resväg.
  • Utökad resplan. Du kan lägga till fler delmål till din resväg.
  • Fler alternativ för resväg. Du kan till exempel välja vilket ruttförslag som ska prioriteras (en snabbare väg, trafikanpassad väg, en mer miljöekonomisk väg och liknande).
  • Importering/exportering av intressepunkter (POI).
  • Avancerad ruttberäkning med hänsyn till aktuell trafikinformation.
  • Internetsökning. Du kan till exempel göra en sökning för mer information om ett delmål via internet.
  • Du kan spela in en resväg som sedan lagras i systemets minne. Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett USB-minne för att t.ex. kopieras till ett annat fordons GPS-navigator.
  • Du får tillgång till tjänsten Send to Car som gör det möjligt att skicka kartdestinationer till din Volvo från andra enheter. För mer information se Send to Car. Du får även tillgång till andra tjänster kopplade till navigation som till exempel Local Search, Find Fuel, Yelp, WikiLocations och Weather. Utbudet av tillgängliga tjänster och applikationer beror på marknad.

Uppgradering av navigationssystem

Om din Volvo är utrustad med karttjänsten internetkartor kan du uppgradera ditt navigationssystem till Sensus Navigation för att få tillgång till fler funktioner samt förbättrad prestanda. För uppgradering av navigationssystemet, kontakta din Volvoåterförsäljare. Vid uppgradering till Sensus Navigation ersätts internetkartor helt.

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Sensus Connect och Sensus Navigation. .

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2018Gäller bilar utrustade med Sensus Connect och Sensus Navigation. .

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Sensus Connect och Sensus Navigation. .

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2018Gäller bilar utrustade med Sensus Connect och Sensus Navigation. .

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?