Volvo ID

Skapa och registrera ett Volvo ID

Uppdaterad 9/29/2020

Skapa och registrera ett Volvo ID

För att få tillgång till samtliga uppkopplade tjänster krävs det att du skapar ett Volvo ID och sedan registrerar det till din bil. Den här artikeln beskriver hur du skapar och registrerar ett Volvo ID till din bil.

Artikeln gäller för XC90 fr.o.m. årsmodell 2016 t.o.m. 2019. S90 och V90 fr.o.m. årsmodell 2017 t.o.m. 2019. XC40 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2018 t.o.m. 2019. S60 och V60 av årsmodell 2019.

Skapa ett personligt Volvo ID

Personligt Volvo ID

För att skapa ett Volvo ID behöver du registrera en e-postadress eller ett mobilnummer och följa anvisningarna i bekräftelsemeddelandet som skickas till dig som en del av processen.

Det finns följande sätt att skapa Volvo ID:

 • Via Volvo ID-appen i bilens centerdisplay.
 • Via Volvo On Call-appen

  Gäller endast Volvo On Call-marknader.

  .
 • Via din personliga webbplats Min Volvo

  Gäller endast Min Volvo-marknader.

  .
 • Via din Volvoåterförsäljare som kan hjälpa dig att skapa ett Volvo ID på din begäran.

Om du väljer att skapa, eller redan har skapat, ett Volvo ID genom något annat tillvägagångssätt än genom Volvo ID-appen i bilens centerdisplay, behöver du också registrera ditt Volvo ID till bilen för att få tillgång till alla funktioner. För mer information om hur du registrerar ditt Volvo ID till bilen, se avsnittet "Registrera ditt Volvo ID till bilen" längre ner i den här artikeln.

Att tänka på vid skapandet av ett Volvo ID

Av säkerhetsskäl finns ett antal krav som behöver uppfyllas när du väljer användarnamn och lösenord vid skapandet av ett Volvo ID.

Användarnamn:

 • Användarnamnet måste vara en giltig e-postadress eller ett mobilnummer som du har tillgång till.
 • Längden på e-postadressen får inte överskrida 60 tecken totalt.

Lösenord:

 • Lösenordet ska bestå av minst åtta och maximalt 20 tecken.
 • Det ska innehålla stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z) och siffror (0-9).
 • Det går även att använda vissa specialtecken (# $%! & '* + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Skapa ett Volvo ID via Volvo On Call-appen

Denna anvisning gäller endast för bilar som är utrustade med Volvo On CallGäller endast Volvo On Call-marknader..

Se till att du har den senaste versionen av Volvo On Call-appenDen senaste versionen av appen kan t.ex. laddas ned från Apple App Store eller Google Play..

Välj Skapa ett Volvo ID från startsidan och följ anvisningarna.

Vid skapandet av Volvo ID via Volvo On Call-appen behöver du även registrera ditt Volvo ID i bilen för att kunna få tillgång till en rad internetanslutna funktioner, se instruktioner nedan under "Registrera ditt Volvo ID till bilen".

Skapa ett Volvo ID via webbplatsen Min Volvo

Denna anvisning gäller endast Min Volvo-marknader.

Gå till din marknad på volvocars.com eller skriv in 'Min Volvo' i valfri sökmotor.

Gå in på startsidan för Min Volvo.

Välj Skapa Volvo ID.

Ange e-postadress eller mobilnummer och följ anvisningarna.

Vid skapandet av Volvo ID via Min Volvo behöver du även registrera ditt Volvo ID i bilen för att kunna få tillgång till en rad internetanslutna funktioner, se instruktioner nedan under "Registrera ditt Volvo ID till bilen".

Skapa ett Volvo ID via bilappen Volvo ID

Om det inte redan är gjort, ladda ner appen Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy. För information om hur du laddar ner appar, se Ladda ner och uppdatera appar.

Starta appen och registrera en e-postadress eller ett mobilnummer.

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.

Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Registrera ditt Volvo ID till bilen

Om Volvo ID skapades via webben eller med Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:

Ladda ner appen Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy. För information om hur du laddar ner appar, se Ladda ner och uppdatera appar.

OBS

För att ladda ner appar måste bilen vara ansluten till internet. För information om hur du ansluter bilen till internet, se Anslut till internet via mobiltelefon (Wi-Fi).

Starta appen och fyll i ditt Volvo ID (e-postadress/mobilnummer).

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till e-postadressen eller mobilnumret.

Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

OBS

De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid och beror på utrustningsnivå och marknad.

Inte alla marknader har tillgång till Min Volvo webbsida eller Volvo On Call, för mer information kontakta din Volvoåterförsäljare eller kundsupport.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system