Underhåll

Fjärrnyckelns nyckelblad och byte av batteri

Uppdaterad 1/21/2020

Fjärrnyckelns nyckelblad och byte av batteri

Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad som bl.a. kan användas för att låsa upp vänster framdörr om batteriet i fjärrnyckeln är svagt eller tomt. Du kan själv byta batteri i din fjärrnyckel.

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad som bl.a. kan användas till att låsa upp vänster framdörr t.ex. om batteriet i fjärrnyckeln är svagt eller tomt. Nyckelbladet kan också användas för att aktivera och avaktivera de mekaniska barnsäkerhetslåsen i bakdörrarna. Nedan finner du video och instruktioner som beskriver hur du tar ut nyckelbladet och hur du byter batteri i din fjärrnyckel.

Fjärrnyckelns nyckelblad och byte av batteri

Löstagbart nyckelblad

För att lösgöra nyckelbladet från fjärrnyckeln och för att sätta tillbaka det, följ stegen nedan:

Lösgöra nyckebladet från fjärrnyckeln

Håll fjärrnyckeln så att sidan med Volvos logotyp är vänd uppåt och med nyckelringen mot dig.

Skjut knappen vid nyckelringen i nedre hörnet åt höger.

Tryck försiktigt framsidans lock neråt och ut från nyckelringen.

Locket lossnar och kan lyftas av fjärrnyckeln.

Ta ut nyckelbladet ur spåret i fjärrnyckeln.

Du kan nu använda nyckelbladet.

Sätta tillbaka nyckelbladet i fjärrnyckeln

Sätt tillbaka nyckelbladet i avsett spår i nyckelfodralet.

Sätt tillbaka locket över fjärrnyckeln genom att försiktigt trycka locket neråt och i riktning mot nyckelringen.

Klickljud indikerar att locket sitter på plats.

Byta batteri i fjärrnyckel

För att byta batteri i din fjärrnyckel, följ stegen nedan:

Håll fjärrnyckeln så att sidan med Volvos logotyp är vänd uppåt och med nyckelringen mot dig.

Skjut knappen vid nyckelringen i nedre hörnet åt höger.

Tryck försiktigt framsidans lock neråt och ut från nyckelringen.

Locket lossnar och kan lyftas av fjärrnyckeln.

Skjut knappen vid nyckelbladsspåret inåt i riktning mot nyckelringen och tryck sen försiktigt ut baksidans lock så att det lossnar och kan tas bort.

Vänd på fjärrnyckeln.

Använd t.ex. en skruvmejsel för att vrida batterilocket moturs tills dess att pilsymbolen är riktad mot OPEN.

Lyft försiktigt bort batterilocket.

Avlägsna försiktigt batteriet.

Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan av batteriet vänt uppåt. Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.

Sätt tillbaka batteriluckan över batteriet och vrid luckan så att pilsymbolen på locket är riktad mot CLOSE.

Sätt tillbaka baksidans lock genom att försiktigt trycka det på plats i riktning mot nyckelringen tills klickljud indikerar att locket sitter på plats.

Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka framsidans lock genom att försiktigt trycka det på plats i riktning mot nyckelringen tills klickljud indikerar att locket sitter på plats.

Varning

Kontrollera att batteriet är placerat korrekt med rätt polaritet. Om fjärrnyckeln inte ska användas under en längre period, plocka bort batteriet för att undvika batteriläckage och skador. Batterier som skadats eller läcker kan orsaka frätande skador vid kontakt med hud, använd därför skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.

  • Håll batterier utom räckhåll för barn.
  • Lämna inte batterier liggandes då de kan sväljas av barn eller husdjur.
  • Batterier får inte: plockas isär, kortslutas eller kastas i öppen eld.
  • Ladda inte icke-laddningsbara batterier, detta kan orsaka explosion.

Innan användning bör fjärrnyckeln kontrolleras så att inga skador förekommer. Om skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan inte går att stänga ordentligt, bör produkten inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?