Praktisk information

Ägarbyte av bil med uppkopplade tjänster

Uppdaterad 4/4/2022

Ägarbyte av bil med uppkopplade tjänster

Vid ägarbyte är det vissa steg som behöver utföras för att koppla bort den tidigare ägaren och ge den nya ägaren möjlighet att koppla Volvo Cars-appen till bilen.

Sälja bil

Följande steg bör utföras av den tidigare ägaren:

  • Ta bort kopplingen mellan bilen och Volvo Cars-appen.
  • Gör en fabriksåterställning i centerdisplayen.

Ta bort koppling mellan bil och Volvo Cars-appen

Volvo ID är personligt och behöver inte ändras eller raderas om du säljer din bil. Du behöver dock avsluta ägarskapet och kopplingen mellan Volvo Cars-appen och bilen samt radera all personlig användardata från bilen.

För att ta bort kopplingen mellan bilen och Volvo Cars-appen behöver du vara inloggad i appen. Om du inte har tillgång till appen, kontakta din Volvoåterförsäljare och berätta att du vill sälja din bil.

Du kan avsluta ditt ägarskap under Anslutna bilar i fliken . Välj den aktuella bilen och avsluta ägarskapet genom att följa instruktionerna i appen.

När ägarskapet avslutas kommer användarhistorik och övriga användarkonton att raderas. Kontakta din Volvoåterförsäljare om du vill radera dina kontaktuppgifter ur deras system.

Gör en fabriksåterställning

Gäller för:

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.

Tryck på MY CAR på mittkonsolen.

Tryck på OK/MENU.

Välj Inställningar.

Välj att återställa till fabriksinställningar.

Gör en fabriksåterställning

Gäller för övriga bilar med Volvo On Call.

Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

Gå vidare till SystemFabriksåterställning och gör en fabriksåterställning.

Gör en fabriksåterställning

Gäller för bilar med Google-inbyggt.

Tryck på .

Gå vidare till System, Återställ inställningar för att återställa önskad inställning.

För att kunna återställa nätverksinställningar eller fabriksåterställa bilen krävs det att användarprofilen har administratörsrättigheter, vilket fås genom att i profilvyn klicka på valet Bli administratör.

Köpa bil med Volvo On Call

Följande steg behöver utföras av den nya ägaren:

Kontakta en Volvoåterförsäljare för att få hjälp med att överföra återstående tid av den tidigare ägarens Volvo On Call-abonnemang. Om abonnemanget har gått ut behöver en förlängning köpas. Volvoåterförsäljaren automatgenererar en PIN-kod via e-post eller sms. Spara PIN-koden på en säker plats.

Anslut Volvo Cars-appen till bilen.

Se avsnitt Ansluta Volvo Cars-appen till bil.

Då en bil köps och importeras till ett annat land bör ägaren vara noga med att besöka en återförsäljare i det land bilen köps. Återförsäljaren ska då radera all kunddata i sina system. I det land dit bilen importeras ska ägaren kontakta en återförsäljare för att få hjälp med att starta Volvo On Call-tjänst.

Köpa bil med Google-inbyggt

Bilar utrustade med Volvo On Call eller Google-inbyggt.


Var detta till någon hjälp?