Verzia článku 2024.159.0

Aplikácia Volvo Cars Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Volvo Cars (ako je definované nižšie), a v niektorých prípadoch aj iné subjekty, spracúvajú vaše osobné údaje, keď používate mobilnú aplikáciu Volvo Cars (ďalej len „aplikácia Volvo Cars“), ktorá vás udrží v spojení s vašim vozidlom značky Volvo.

Aplikácia Volvo Cars má niekoľko funkcií, ktoré zahŕňajú rôzne typy spracovania osobných údajov, ako vysvetlíme ďalej. V závislosti od vášho trhu a typu predplatného sa tieto funkcie dajú sumarizovať nasledovne:

 • Služby Volvo Cars - tieto zahŕňajú aspekty uvedené v častiach 2.1 (Keď použijete aplikáciu Volvo Cars), 2.2 (Vaše predplatné), 2.3 (Volvo Cars diaľkové služby pre vozidlo), 2.4 (Denník jazdy), (Digitálny kľúč), 2.5 (Digitálny kľúč), 2.6 (Nabíjanie vozidla), 2.7 (Keď sa skontaktujete s nami), 2.8 (Marketingové komunikácie a prieskumy), 2.9 (Analytické nástroje aplikácie), 2.10 (Výskum a vývoj) nižšie.

Nižšie nájdete:

1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov

Subjektom zodpovedným za hlavné spracúvanie osobných údajov v súvislosti s Vašim predplatným, službami vzdialeného vozidla Volvo Cars, Denníkom jazdy, Digitálnym kľúčom, keď sa s nami spojíte ako, Marketingovou komunikáciou, Verejným nabíjaním, Analýzou aplikácie, ako aj Výskumom a vývojom, je spoločnosť Volvo Car Corporation so sídlom na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko, identifikačné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len ako „Volvo Cars".

2. Zhromažďované osobné údaje, prečo a ako dlho

Ako bolo uvedené už vyššie, aplikácia Volvo Cars má viacero rôznych funkcií v závislosti od vášho modelu vozidla a vášho trhu – niektoré z funkcií popísaných nižšie sa vás nemusia týkať.

2.1 Keď použijete aplikáciu Volvo Cars

Keď používate aplikáciu Volvo Cars, automaticky zhromažďujeme údaje o vašom používaní aplikácie Volvo Cars, aby sme mohli monitorovať jej fungovanie a v prípade potreby vykonať opatrenia na odstránenie problémov. Na tento účel používame informácie, ako sú informácie o zariadení (napr. výrobca zariadenia, ID inštalácie aplikácie), všeobecné informácie o vozidle (napr. model a typ vozidla, rok, krajina používateľa) a údaje o používaní (napr. kliknutia, zobrazenia a prípadné problémy alebo chyby). Toto spracovanie je nevyhnutné z dôvodu nášho oprávneného záujmu poskytnúť vám bezpečnú a funkčnú aplikáciu Volvo Cars. Informácie použité na tento účel sa uchovávajú 30 dní od ich získania.

2.2 Vaše predplatné

Ak máte predplatné diaľkových služieb pre vozidlo Volvo Cars alebo iné služby Volvo connected, budete mať možnosť obnoviť túto službu v aplikácii Volvo Cars. Keď sa zaregistrujete na rozšírenie existujúceho predplatného, okrem správy vášho predplatného budeme spracúvať vaše identifikátory (ako meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, VIN) a stav vášho nákupu a históriu. Účelom spracovania je spravovať a monitorovať nákup (od zakúpenia po dodanie), vrátane nevyhnutných kontaktov s úradmi za účelom oficiálneho hlásenia, správy požiadavky na súvisiace služby, sledovanie dodávky a oznamovanie aktualizácií súvisiacich so službami, ktoré ste si zakúpili. Na spracovanie vašich platieb využívame externého poskytovateľa platieb, čo znamená samostatné spracovanie vašich osobných údajov z ich strany. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nášho spracovateľa platieb si môžete prečítať v Časti 3 nižšie.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s predplatným je, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať deväťdesiat (90) dní po exspirácii vášho posledného predplatného, aby sme umožnili pokračovanie služby v prípade, že sa rozhodnete pre opätovné predplatné, resp. aby ste mali prístup k faktúram alebo potvrdeniam. Okrem toho budeme údaje týkajúce sa vášho nákupu archivovať desať (10) rokov, aby sme dodržali právne predpisy v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva – ide o zákonnú povinnosť.

2.3 Služby vzdialeného vozidla Volvo Cars

Zhromažďujeme identifikátory (napríklad meno a priezvisko, telefónne číslo, Volvo ID (e-mailová adresa), identifikačné číslo vozidla - „VIN", jedinečný identifikátor zariadenia a token push oznámenia) a históriu nákupov (doba vlastníctva, všetky predplatené služby, v ktorých ste sa zaregistrovali, model a rok výroby vášho vozidla a príslušné technické parametre vozidla).

Tieto informácie používame na poskytovanie Služieb vzdialeného vozidla Volvo Cars, ako napríklad schopnosť diaľkovo ovládať svoje vozidlo (napr. predklimatizácia, odomykanie/zamykanie dverí, diaľkové štartovanie/vypnutie motora, aktuálna vonkajšia teplota, prijímanie výstražných upozornení na krádež), sledovanie stavu vozidla (napr. hladina paliva, hladina kvapaliny v ostrekovačoch predného skla, hladina brzdovej kvapaliny, stav uzamknutia dverí, výstrahy týkajúce sa tlaku v pneumatikách alebo údržby, stav batérie alebo iné indikátory stavu vozidla).

Tieto údaje používame aj na zasielanie push oznámení v rámci aplikácie Volvo Cars, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich pripomienok údržby a servisu vášho vozidla. Pri hybridných a plne elektrických automobilov ukladáme miesto nabíjania, aby sme mohli ponúknuť pohodlný spôsob plánovania nabíjania. Zhromažďujeme informácie o polohe vášho vozidla, a ak nám to dovolíte, aj polohu vášho mobilného zariadenia, aby ste mohli používať mapové funkcie v aplikácii Volvo Cars a zobrazujeme vám na mape vašu pozíciu vo vzťahu k vášmu vozidlu značky Volvo.

Vždy, keď vás výslovne nežiadame o váš súhlas so spracovaním akýchkoľvek údajov, je dôvodom ich spracúvania plnenie našej zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli.

Ak nám prostredníctvom mobilných nastavení poskytnete prístup k údajom o polohe, kalendárom a kontaktom, tieto údaje spracujeme, aby sme vám mohli na základe zoznamu kontaktov, udalostí kalendára alebo výsledkov vyhľadávania jednoduchým spôsobom poslať umiestnenie požadovanej informácie z vášho telefónu do auta. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas.

Keď vaše predplatné aplikácie Volvo Cars skončí, informácie spojené s touto službou, vrátane osobných údajov, budú po deväťdesiatich (90) dňoch vymazané. Upozorňujeme, že predplatné aplikácie Volvo Cars je spojené s vozidlom, preto ak dôjde k zmene vlastníctva, ako predajca ste zodpovední za odpojenie vozidla od aplikácie Volvo Cars a vymazanie vašich údajov. To platí aj pre zaregistrovaného primárneho vodiča v prípade prenájmu vozidla. Pokyny nájdete na tomto odkaze.

2.4 Denník jazdy

Denník jazdy automaticky zaznamenáva všetky vaše jazdy. To môže byť užitočné, ak napríklad chcete spravovať svoje náklady na najazdené kilometre. Denník jazdy si musíte aktivovať, inak sa údaje nebudú zhromažďovať.

Ak povolíte denník jazdy, budeme zhromažďovať vaše identifikátory, ako je meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, VIN číslo vášho vozidla a jeho poloha, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa cesty, ako sú vaše trasy, čas, vzdialenosť, palivo a/alebo spotreba elektrickej energie a počet najazdených kilometrov. V závislosti od modelu vášho vozidla sa zhromažďuje iba počiatočná a cieľová poloha alebo celá trasa.

Tieto údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

Údaje denníka jazdy sa spravidla uchovávajú až 400 dní v závislosti od modelu vozidla.

Denník jazdy môžete kedykoľvek zakázať, čím sa prestanú zhromažďovať údaje. Toto však nespustí vymazanie predtým zhromaždených informácií.

2.5 Digitálny kľúč

Digitálny kľúč môže plne nahradiť konvenčný kľúč od vozidla a umožňuje vám pohodlne zamknúť, odomknúť alebo naštartovať vozidlo pomocou smartfónu alebo inteligentných hodiniek. Okrem toho je tiež možné zdieľať váš kľúč s ďalšími používateľmi prostredníctvom rôznych digitálnych kanálov.

Digitálny kľúč vyžaduje sieťové pripojenie iba počas počiatočného jednorazového nastavenia, na zdieľanie kľúčov alebo na zrušenie kľúčov. Po nastavení bude kľúč fungovať cez Bluetooth, Near Field Communication (NFC) a Ultra-Wideband Technology (UWB). Počas nastavovania sa váš kľúč pridá do aplikácie peňaženka vo vašom inteligentnom zariadení. Z aplikácie peňaženka môžete zdieľať svoj kľúč prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, pošty alebo cez Airdrop®. Kľúče, ktoré zdieľate, môžete tiež jednoducho odvolať a to buď prostredníctvom aplikácie peňaženka, alebo v infotainment systéme vozidla.

Pri použití Digitálneho kľúča sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Detaily vozidla
 • Stav vozidla
 • Volvo ID
 • Priateľské meno

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Vaše údaje budeme uchovávať počas obdobia, keď máte platnú zmluvu.

Vaše údaje týkajúce sa služby budeme uchovávať po dobu troch (3) rokov od posledného použitia služby, pokiaľ nedôjde k sporom – v takom prípade budeme uchovávať potrebné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na hájenie našich práv. Ďalej budeme zo štatistických dôvodov v systémových denníkoch päť (5) rokov archivovať pseudonymizované podrobnosti o rezerváciách.

Okrem toho servisný partner značky Volvo poskytujúci službu podlieha rôznym povinnostiam uchovávania a dokumentácie a môže byť tiež podľa zákona požiadaný o sprístupnenie osobných údajov štátnym orgánom. Tieto informácie nájdete v predpisoch o ochrane osobných údajov servisného partnera.

2.6 Nabíjanie vozidla

2.6.1 Verejné nabíjanie

Aplikácia Volvo Cars je integrovaná so službou Digital Charging Solutions (DCS), aby vodičom uľahčila nabíjanie ich elektrických vozidiel. Keď využívate túto službu, spracúvame na splnenie zmluvy, ktorú ste podpísali, nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné údaje
 • Volvo ID
 • Detaily vozidla
 • ID DCS nabíjacej karty
 • Údaje o polohe vozidla – pomôžu vám nájsť nabíjaciu stanicu vo vašej blízkosti
 • Finančné informácie

Aby sme mohli prezentovať informácie o relácii a fakturáciu verejnej nabíjacej služby, spracovávame dodatočné informácie prijaté od DCS:

 • ID relácie nabíjania
 • Čas spustenia relácie nabíjania
 • Trvanie relácie nabíjania
 • Cena relácie nabíjania
 • Energia doplnená počas relácie nabíjania
 • Typ konektora nabíjacej stanice
 • Meno operátora nabíjacieho bodu

Digital Charging Solutions (DCS) GmbH, spoločnosť registrovaná v Nemecku, so sídlom na Rosenstraße 18-19, 10178 Berlín, Nemecko s registračným číslom spoločnosti 211155 B, vystupuje pri poskytovaní nabíjacej služby ako samostatný kontrolór.

Údaje súvisiace s verejným nabíjaním sa budú uchovávať, pokiaľ ste používateľom aplikácie Volvo Cars a počas ďalšieho obdobia jedného (1) roka.

2.6.2 Wallbox vybraný spoločnosťou Volvo

Ak vlastníte nabíjaciu stanicu pre elektromobily poskytnutú alebo vybranú spoločnosťou Volvo („Wallbox vybraný spoločnosťou Volvo“), môžete nabíjanie svojho elektromobilu ovládať prostredníctvom aplikácie Volvo Cars.

Keď používate a ovládate Wallbox vybraný spoločnosťou Volvo, spracúvame tieto osobné údaje:

 • Volvo ID;
 • Údaje týkajúce sa zariadenia Wallbox vybraného spoločnosťou Volvo, ako napríklad: ID wallboxu, model wallboxu a stav wallboxu; a
 • Podrobné informácie o nabíjaní, napríklad: stav nabíjania, nabitá alebo vybitá kapacita a stav pripojenia.

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Vyššie uvedené údaje budeme uchovávať tak dlho, ako dlho sa bude používať Wallbox vybraný spoločnosťou Volvo. Po zrušení spárovania vášho zariadenia Wallbox vybraného spoločnosťou Volvo budú vaše osobné údaje anonymizované alebo vymazané 30 dní po zrušení spárovania.

2.7 Keď nás kontaktujete

Keď použijete možnosti kontaktovania v aplikácii Volvo Cars, spracujeme vaše osobné identifikátory relevantné pre kanál, ktorý používate (ako je meno a priezvisko, telefónne číslo/e-mailová adresa, VIN, jedinečný identifikátor zariadenia a token oznámenia push), ako aj všetky údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s vašim dotazom. Robia to na základe svojho legitímneho záujmu na vybavení vašej žiadosti.

Ak sa vaša otázka týka našej verejnej nabíjacej služby zabezpečovanej spoločnosťou DCS, môžeme dodatočne spracovávať osobné údaje uvedené v časti 2.6 vyššie.

Údaje súvisiace s vašimi požiadavkami sa budú uchovávať tri (3) roky od prijatia vašej žiadosti.

2.8 Marketingové komunikácie a prieskumy

Ak ste udelili príslušný súhlas, prostredníctvom aplikácie Volvo Cars môžete dostávať marketingovú komunikáciu súvisiacu s produktmi spoločnosti Volvo Cars. Potom spracovávame vaše identifikátory (ako je meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa), špecifikáciu vášho vozidla (ako model, motor, VIN), Volvo ID, ID zariadenia a informácie o predplatnom.

Právnym základom je v tomto prípade váš súhlas. Ak odvoláte váš súhlas, spracúvanie vašich údajov sa obmedzí na vytvorenie zoznamu potlačených údajov, aby sa zaistilo, že nebudete mimovoľne dostávať marketingovú komunikáciu.

Prostredníctvom aplikácie Volvo Cars môžete tiež dostávať prieskumy o našich produktoch a službách. Spracúvame rovnaké údaje ako vyššie, na základe nášho oprávneného záujmu zlepšovať naše služby. Tieto údaje sa spracúvajú, kým sa neodhlásite.

2.9 Analýza aplikácie

Meriame, ako používate aplikáciu Volvo Cars a súvisiace služby, aby sme lepšie porozumeli správaniu používateľov, zlepšili použiteľnosť, spoľahlivosť a znížili poruchovosť aplikácie Volvo Cars, ako aj získali prehľad o tom, ako sa naše služby využívajú na neustále zlepšovanie.

Robí sa to spracovaním identifikátorov používateľa (ako je identifikátor súboru cookie, IP adresa, informácie o zariadení, Volvo ID, krajina, z ktorej pristupujete k aplikácii Volvo Cars, váš operačný systém), identifikačné číslo vozidla (VIN), stav pripojenia vozidla a údaje o používaní (ako sú kliknutia v aplikácii, použité funkcie, zobrazené stránky a potenciálne problémy alebo chyby).

Aby sme to dosiahli, spoliehame sa na poskytovateľov služieb, ktorí nám poskytujú prehľad o tom, ako používate aplikáciu Volvo Cars. Informácie o zdieľaní a zverejňovaní osobných údajov nájdete v časti 3 nižšie.

Právnym základom tohto spracovania údajov je váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou svojich preferencií vo svojom profile v aplikácii Volvo Cars v časti „Nastavenia ochrany osobných údajov“.

Tieto údaje sa spravidla uchovávajú štrnásť (14) mesiacov od ich získania. V niektorých prípadoch budú identifikátory inštancií aplikácie uložené počas životnosti aplikácie Volvo Cars App vo vašom zariadení.

2.10 Výskum a vývoj

Na účely výskumu a vývoja, aby sme lepšie pochopili ako vylepšiť naše produkty a služby, a ktoré nové vyvíjať, používame prístup založený na údajoch a využívame prostriedok (ako napríklad VIN), produkt (ako napr. využitie aplikácie Volvo Cars), údaje o zákazníkovi (napríklad Volvo ID) a údaje o predaji (napríklad predaj alebo servis u maloobchodného predajcu) s cieľom informovať o smerovaní vývoja našich produktov a služieb. Spracovanie zahŕňa širokú škálu analytiky, modelovania a výskumu, ktorý vykonávajú naši analytici a informatici.

Právnym základom tohto spracovania je náš oprávnený záujem. Ak je to možné, obmedzujeme analýzy na anonymizované alebo pseudonymizované údaje. Spracovanie nezahŕňa žiadne automatizované rozhodnutie, ktoré sa vás týka.

Tieto údaje uchovávame desať (10) rokov.

3. Zdieľanie vašich osobných údajov

Údaje zdieľame s rôznymi organizáciami, aby sme mohli viesť naše podnikanie, udržiavať s vami vzťah a poskytovať vám produkty a služby. Tieto situácie popisujeme nižšie.

Ak tieto organizácie označujeme ako našich „dodávateľov“, „spracovateľov“ alebo „subdodávateľov“, každá z týchto organizácií je zmluvne obmedzená vo svojej schopnosti používať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, ako je poskytovanie služieb nám alebo v našom mene, podľa našich pokynov. V každom prípade zdieľame len tie osobné údaje, ktoré považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie príslušného účelu.

Spracovatelia

Naše kategórie spracovateľov, ktorí podporujú poskytovanie aplikácie Volvo Cars, sú:

 • Poskytovateľ služieb cloudového pripojenia
 • Hosting dát
 • Oznámenia push
 • Distribúcia e-mailov
 • Funkcia chatu a starostlivosť o zákazníka
 • Analytické náhľady a štatistiky
 • Poskytovateľ spracovania faktúr za predplatné

V niektorých z týchto situácií si využitie služieb spracovateľov vyžaduje obmedzené prenosy osobných údajov mimo Európskej únie. Prijali sme preventívne opatrenia, aby boli takéto prenosy obmedzené na nevyhnutné minimum a zahŕňali iba také údaje, ktoré vás nemôžu priamo identifikovať, a teda predstavujú veľmi nízke riziko v prípade neoprávneného zverejnenia.

Zdieľanie s inými členmi spoločnosti Volvo Car Group

Údaje uvedené v časti 2.2 sú zdieľané s našou národnou predajnou spoločnosťou v krajine, z ktorej údaje pochádzajú, na nasledujúce účely:

 • Hodnotenie výkonnosti predajcov
 • Starostlivosť o zákazníkov
 • Segmentácia marketingu
 • Posudzovanie predĺžení a opätovných aktivácií predplatného

Zdieľanie s inými tretími stranami (samostatnými správcami)

Platby spracovávame prostredníctvom tretích strán, ktoré zhromažďujú platobné údaje priamo od vás a nezdieľajú ich s nami:

4. Vaše práva a kontroly

Máte osobitné zákonné práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Práva sa môžu líšiť v závislosti od toho, v ktorej jurisdikcii sa nachádzate a od povahy spracovania. Vo všeobecnosti sa vaše práva týkajú možnosti:

 • odvolať svoj súhlas
 • namietať proti nášmu spracovaniu vašich údajov
 • požiadať o kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame (tzv. prístupové právo subjektu)
 • požiadať o prenos údajov k inému subjektu (tzv. prenosnosť údajov)
 • požiadať o opravu alebo obmedzenie údajov
 • požiadať o vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý)

Ako už bolo spomenuté, tieto práva nie sú absolútne a v niektorých prípadoch zákon o ochrane údajov obmedzuje ich uplatňovanie. Ak by to bol prípad vašej požiadavky, vždy vám vysvetlíme, prečo nemôžeme vašu požiadavku splniť.

Ak by ste chceli odoslať žiadosť o uplatnenie práv, môžete nás kontaktovať vyplnením tohto formulára. Prosíme vás, aby ste použili formulár, pretože obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a efektívne spracovanie vašej žiadosti. Ak by ste však radšej formulár nepoužívali, vždy nás môžete kontaktovať a odoslať svoju žiadosť pomocou kontaktných informácií v ďalšej časti.

Máte tiež právo podať sťažnosť vášmu miestnemu úradu na ochranu údajov, ak máte pochybnosti o tom, ako používame vaše osobné údaje. Ocenili by sme však, keby ste nás najprv oslovili a oznámili svoje obavy priamo nám, aby sme sa ich mohli pokúsiť spoločne vyriešiť. Naše kontaktné informácie nájdete nižšie.

5. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako používame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese dataprotection@volvocars.com alebo u pracovníka spoločnosti Volvo Car Corporation pre ochranu údajov nasledovne:

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, do pozornosti: Úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov, dep 50099, VAK, 405 31 Gothenburg, Švédsko.

Email: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizácie tohto oznámenia

Neustále vyvíjame naše produkty a služby a v dôsledku toho skontrolujeme a aktualizujeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne navštevovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dátum v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, kedy bolo naposledy aktualizované. S vašimi osobnými údajmi budeme narábať v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov podľa ktorého boli údaje zozbierané ak nám neposkytnete súhlas na narábanie s nimi iným spôsobom.