V60 Cross Country

Konfigurišite svoj V60 Cross Country

Avanturistički i dinamični skandinavski karavan. Osmišljen da vas osnaži.

Avanturistički i dinamični skandinavski karavan. Osmišljen da vas osnaži.

Pomjerite za početak
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=ba&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Odabir nivoa

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=ba&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Osnovni paket opreme za uvezanu i održivu vožnju.

Pravno odricanje od odgovornostiSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo za opšte smjernice i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristike navedenog modela. Molimo potvrdite tačne specifikacije, karakteristike i dostupnost kod svog lokalnog Volvo zastupnika.