Informační sdělení – Žádosti ze strany zákazníků

Správce

Volvo Car Czech Republic s.r.o., společnost založená a existující v souladu s právním řádem České republiky, identifikační číslo 63981726, se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, dále jen “Volvo Car Czech Republic“, “my”, “naše” a “nás”, bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem poskytnutí služeb, informací a marketingových sdělení, které jste si od nás vyžádali, a za účelem průzkumu a rozvoje ve vztahu k našim službám a marketingovým sdělením. Zpracováváme rovněž vaše případné odpovědi a sdělení doručovaná v rámci digitální marketingové komunikace, abychom vám mohli poskytnout relevantní a kvalitní marketingovou komunikaci, a rovněž pro statistické účely. Vaše osobní údaje můžeme za účelem zkvalitnění naší marketingové komunikace použít pro profilování na internetu a sociálních sítích.

Pokud jste souhlasili s tím, že používáme cookies, pak můžeme kombinovat vaše osobní údaje s údaji o vašem chování na našich webových stránkách.

Zadáním žádosti prostřednictvím webové stránky, aplikace, call centra nebo jiného kanálu souhlasíte s tím, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše. Svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Žádost o odvolání souhlasu poskytnutého společnosti Volvo Cars zašlete prosím prostřednictvím některého z kontaktních kanálů uvedených na webové stránce zásady ochrany osobních údajů.

Zpřístupnění vašich osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje budou za výše uvedenými účely zpřístupněny vámi zvolenému dealerovi, našim propojeným osobám a obchodním partnerům a tímto dealerem, našimi propojenými osobami a obchodními partnery budou zpracovávány. Vaše osobní údaje budou rovněž zpřístupněny společnosti Volvo Car Corporation (právnímu subjektu zaregistrovanému ve Švédsku pod identifikačním číslem 556074-3089) a touto společností budou zpracovávány. Ve vztahu k našim obchodním partnerům mimo EHP budeme vaše osobní údaje předávat v souladu se Standardními smluvními ustanoveními přijatými Evropskou komisí.

Doba uchovávání údajů

V souvislosti s vaší žádostí o poskytnutí služeb, informací a marketingových sdělení budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne, kdy vám byla poskytnuta příslušná služba, nebo od okamžiku, kdy jste deaktivovali zasílání marketingové komunikace od nás.

Vaše práva a kontaktní údaje VCC

Více informací o vašich právech v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů a kontaktní čísla a adresy, kde lze získat další informace či podat stížnost, jakož i kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webové stránce zásady ochrany osobních údajů.