Volvo pomáhá Neuron

Volvo pomáhá těm, kteří pomáhají

V čase, kdy téměř celý svět prochází nebývale náročnou zkouškou, je třeba, aby se každý, kdo může, zapojil do pomoci těm, kdo ji potřebují. A kdo třeba vedle lidí akutně postižených nemocí covid-19 nebo jejími důsledky nejsou až tak vidět. My ve Volvu můžeme, a tak jsme na počátku nouzového stavu nabídli naše předváděcí vozy těm, kteří je využijí k další pomoci potřebným.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, jehož jsme partnerem, jsme oslovili tým vynikajícího virologa, biochemika a prorektora Univerzity Karlovy, docenta Jana Konvalinku z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým se soustřeďuje na izolaci virové RNA od pozitivních pacientů a vývoj nových testovacích sad pro jednotlivé vzorky. Při této práci je důležitá součinnost všech pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní, rychlá výměna nasbíraných vzorků mezi laboratořemi a nemocnicemi. A protože nyní je vzorků na převoz mnohem více než obvykle, vědecký tým využívá vozy Volvo, které jsme jim pro jejich práci zapůjčili, nepřetržitě každý den.

Volvo pomáhá - Nadační fond Neuron
Volvo pomáhá

Centrum pomoci Paměť národa

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum pro zachycení a uchování životních příběhů pamětníků významných okamžiků naší historie pro budoucí generace. Největší veřejně přístupná sbírka vzpomínek v Evropě zahrnuje především vzpomínky veteránů světových válek, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů a představitelů disentu či příběhy představitelů národnostních menšin.

Centrum pomoci Paměti národa se nyní orientuje na pamětníky, kteří se kvůli šíření koronaviru ocitli v komplikované životní situaci. Vedle nonstop telefonních linek je do projektu zapojeno 400 dobrovolníků po celé republice, kteří – od začátku března i s pomocí vozů Volvo – zajišťují donášky nákupů, léků či venčení psů až pěti tisícům potřebným.

Cesta domů

Nezisková organizace od roku 2001 poskytuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým odbornou péči v jejich domácím prostředí. Svoji podporu nabízí jejich rodiny, jimž nabízí podporu při péči o jejich blízké. Kromě domácího hospice nabízí odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek a další návazné služby. V současné situaci potřebuje tato organizace posílit ambulanci paliativní a podpůrné péče, aby její lékaři paliatři i specializované zdravotní sestry mohli dojíždět na ambulantní návštěvy do rodin pacientů. Počet pacientů profitujících z domácí hospicové péče nyní narůstá i vzhledem k rostoucímu přeplnění nemocnic.

Volvo pomáhá
Volvo pomáhá SOS vesničky

SOS dětské vesničky

Následků koronavirové pandemie nezůstaly uchráněny ani rodiny, o které se stará nezisková organizace SOS vesničky. Vedle pomoc ohroženým dětem a rodinám a podpory pěstounům provozuje projekt Dům na půl cesty, jenž mladým lidem do 26 let pomáhá s osamostatněním, startem a integrací do nového života.

V těchto dnech pak především zajišťuje preventivní pomoc pro rodiny ve vyhrocených situacích, jejichž sociální status přináší nyní ještě závažnější důsledky. Sociální pracovníci a dobrovolníci se jim snaží zajistit trvanlivé potraviny, pomáhají jim s řešením dluhů a s vyřízením sociálních dávek. Vůz Volvo pracovníci SOS vesniček vyžívají i při spolupráci s pěstounskými rodinami s dětmi se specifickými potřebami.

Český národní registr dárců dřeně

Volvo Car Czech Republic podpořilo činnost Českého národního registru dárců dřeně. Pro jeho potřeby zapůjčilo plug-in hybridní Volvo V60, aby usnadnilo a urychlilo zaměstnancům a spolupracovníkům registru práci v terénu. Automobilka se tím snaží napomoci šířit osvětu v rámci dárcovství a přivést k registraci nové potenciální dárce.

Volvo pro registr dárců kostní dřeně

Omtanke

Filozofie automobilky Volvo

Přístupu automobilky Volvo k udržitelnosti zahrnuje péči, ohleduplnost, přehodnocování či znovuobjevování vztahu společnosti ke krajině a k životnímu prostředí.

Ve vlastní výrobě se Volvo zavázalo nahradit do roku 2025 čtvrtinu dosavadních plastových dílů ve všech nových modelech recyklovanými materiály a myslí i na každodenní provoz společnosti: místo po milionech jednorázových plastových předmětů, které dosud užívalo ve firemních prostorách a na akcích, zaplní už letos biologicky odbouratelné ekvivalenty, jako jsou papír, celulóza nebo dřevo.

Čistší břehy Olšanského rybníka s pomocí Volva

Čistší břehy Olšanského rybníka s pomocí Volva

Svůj závazek vůči udržitelnosti bere Volvo vážně a stejně tak jeho zaměstnanci.

Ne každý má možnost či příležitost dokázat velké věci. Ale i malý kamínek může spustit lavinu. V tomto případě lavinu odpovědnosti a skutečné pomoci. Tým Volvo Car Czech Republic se loni vypravil uklízet k Olšanskému rybníku v Kunraticích. Historický pražský rybník, založený v 17. století a oblíbený nejen výletníky, ale také rybáři, tak během sbírání odpadků postupně opět prokoukl.

Švédský výraz omtanke znamená péči, ohleduplnost, přehodnocování či znovuobjevování. Všechny tyto významy vystihují filozofii automobilky Volvo, proto si právě toto slovo vybrala k osvětlení svého přístupu k udržitelnosti, který ve Volvu začíná od řadového zaměstnance.

Společnost Volvo Cars se po léta angažuje v řadě projektů – od ekologické osvěty po vědeckovýzkumné programy a globální kampaně, od ovzduší ve švédských městech po australské pobřeží. Průběžně se automobilce také daří naplňovat svůj cíl snížit do roku 2025 svou uhlíkovou stopu o 40 %.