Volvo pomáhá Neuron

Volvo pomáhá těm, kteří pomáhají

V čase, kdy téměř celý svět prochází nebývale náročnou zkouškou, je třeba, aby se každý, kdo může, zapojil do pomoci těm, kdo ji potřebují. A kdo třeba vedle lidí akutně postižených nemocí covid-19 nebo jejími důsledky nejsou až tak vidět. My ve Volvu můžeme, a tak jsme na počátku nouzového stavu nabídli naše předváděcí vozy těm, kteří je využijí k další pomoci potřebným.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, jehož jsme partnerem, jsme oslovili tým vynikajícího virologa, biochemika a prorektora Univerzity Karlovy, docenta Jana Konvalinku z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým se soustřeďuje na izolaci virové RNA od pozitivních pacientů a vývoj nových testovacích sad pro jednotlivé vzorky. Při této práci je důležitá součinnost všech pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní, rychlá výměna nasbíraných vzorků mezi laboratořemi a nemocnicemi. A protože nyní je vzorků na převoz mnohem více než obvykle, vědecký tým využívá vozy Volvo, které jsme jim pro jejich práci zapůjčili, nepřetržitě každý den.

Volvo pomáhá - Nadační fond Neuron
Volvo pomáhá

Centrum pomoci Paměť národa

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum pro zachycení a uchování životních příběhů pamětníků významných okamžiků naší historie pro budoucí generace. Největší veřejně přístupná sbírka vzpomínek v Evropě zahrnuje především vzpomínky veteránů světových válek, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů a představitelů disentu či příběhy představitelů národnostních menšin.

Centrum pomoci Paměti národa se nyní orientuje na pamětníky, kteří se kvůli šíření koronaviru ocitli v komplikované životní situaci. Vedle nonstop telefonních linek je do projektu zapojeno 400 dobrovolníků po celé republice, kteří – od začátku března i s pomocí vozů Volvo – zajišťují donášky nákupů, léků či venčení psů až pěti tisícům potřebným.

Cesta domů

Nezisková organizace od roku 2001 poskytuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým odbornou péči v jejich domácím prostředí. Svoji podporu nabízí jejich rodiny, jimž nabízí podporu při péči o jejich blízké. Kromě domácího hospice nabízí odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek a další návazné služby. V současné situaci potřebuje tato organizace posílit ambulanci paliativní a podpůrné péče, aby její lékaři paliatři i specializované zdravotní sestry mohli dojíždět na ambulantní návštěvy do rodin pacientů. Počet pacientů profitujících z domácí hospicové péče nyní narůstá i vzhledem k rostoucímu přeplnění nemocnic.

Volvo pomáhá
Volvo pomáhá SOS vesničky

SOS dětské vesničky

Následků koronavirové pandemie nezůstaly uchráněny ani rodiny, o které se stará nezisková organizace SOS vesničky. Vedle pomoc ohroženým dětem a rodinám a podpory pěstounům provozuje projekt Dům na půl cesty, jenž mladým lidem do 26 let pomáhá s osamostatněním, startem a integrací do nového života.

V těchto dnech pak především zajišťuje preventivní pomoc pro rodiny ve vyhrocených situacích, jejichž sociální status přináší nyní ještě závažnější důsledky. Sociální pracovníci a dobrovolníci se jim snaží zajistit trvanlivé potraviny, pomáhají jim s řešením dluhů a s vyřízením sociálních dávek. Vůz Volvo pracovníci SOS vesniček vyžívají i při spolupráci s pěstounskými rodinami s dětmi se specifickými potřebami.

Český národní registr dárců dřeně

Volvo Car Czech Republic podpořilo činnost Českého národního registru dárců dřeně. Pro jeho potřeby zapůjčilo plug-in hybridní Volvo V60, aby usnadnilo a urychlilo zaměstnancům a spolupracovníkům registru práci v terénu. Automobilka se tím snaží napomoci šířit osvětu v rámci dárcovství a přivést k registraci nové potenciální dárce.

„Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět.” Epitaf Oskara Schindlera si Nadace pro transplantace kostní dřeně zvolila jako motto na své stránky. Jednou z cest, jak je naplnit, je stát se dobrovolným dárcem kostní dřeně. Přínos je hned dvojí: nový život pro nemocného a jedinečný pocit pro dárce.

Více o dárcovství kostní dřeně
Volvo pro registr dárců kostní dřeně

Omtanke

Filozofie automobilky Volvo

Přístupu automobilky Volvo k udržitelnosti zahrnuje péči, ohleduplnost, přehodnocování či znovuobjevování vztahu společnosti ke krajině a k životnímu prostředí.

Ve vlastní výrobě se Volvo zavázalo nahradit do roku 2025 čtvrtinu dosavadních plastových dílů ve všech nových modelech recyklovanými materiály a myslí i na každodenní provoz společnosti: místo po milionech jednorázových plastových předmětů, které dosud užívalo ve firemních prostorách a na akcích, zaplní už letos biologicky odbouratelné ekvivalenty, jako jsou papír, celulóza nebo dřevo.

Čistší příroda s pomocí Volva

Olšanský rybník díky Volvu opět prokoukl

Společný úklid Olšanského rybníka a jeho okolí se pro zaměstnance Volvo Cars Czech Republic pomalu stává každoroční tradicí. I letos v září vyrazili ulevit krajině od odpadků a ukázat, že pro ně udržitelnost není jen reklamní motto.

Udržitelnost je pro společnost Volvo Cars stejně důležitá jako bezpečnost. Proto usiluje o dosažení klimatické neutrality, využívá principy cirkulární ekonomiky a snaží se o plnění zásad odpovědného podnikání. Do roku 2025 by měly polovinu prodeje značky tvořit čistě elektrické vozy, automobilka hodlá snížit svoje emise až o 40 % a nejpozději od roku 2030 prodávat už jen plně elektrická auta.

To vše a další kroky by mělo napomoci, aby se Volvo Cars stala do roku 2040 klimaticky zcela neutrální společností. Do té doby přikládají ruku k dílu v rámci svých možností všichni zaměstnanci.

K udržitelné budoucnosti vede spousta cest a právě po jedné z nich se v září vydal tým českého importérství značky Volvo. Historický pražský rybník, založený v 17. století a oblíbený výletníky i rybáři, tak během sbírání odpadků postupně opět prokoukl. A protože měli zúčastnění stále dost sil, úklid probíhal i v části lesa za rybníkem.

Letošní týmová výprava ke kunratickému rybníku opět přinesla úlevu tamní přírodě a účastníkům společný zážitek a dobrý pocit.