Volvo XC90

Design

Volvo XC90 představuje udržitelný design

Brandon Clifford provozuje architektonické studio Matter Design a vyučuje na škole architektury při technologickém institutu MIT. V rámci našeho seriálu o inovacích udržitelného rozvoje ho navštěvujeme při naší bostonské cestě ve Volvu XC90, abychom si poslechli jeho pohled na to, jak by se architekti budoucnosti mohli učit od stavitelů minulosti.

Rozhovor: Ian Dickson | Fotografie: Andrew Shaylor

Kanibalská kuchařka: techniky doby kamenné využitelné v moderní architektuře

Vaše práce se ve značné míře zaměřuje na minulost. Proč tomu tak je?

“Smyslem výzkumu, na kterém v Massachusettském technologickém institutu (MIT) pracuji, je extrahovat znalosti z minulosti za účelem transformace naší budoucnosti. Například se můžeme podívat na způsob přemýšlení v době kamenné, abychom případně zjistili, že existuje chytřejší způsob stavění, který jsme již zapomněli. Myslím si, že budoucnost architektury vypadá velmi podobně jako její minulost. Myšlenky na udržitelnost jsou v současnosti přidušeny předpokladem, že všechno má být lehčí, tenčí a následně také dočasnější, nicméně historie nám říká, že udržitelné věci mohou být také velmi těžké.”

Jak se tento manifest projevuje v běžném designu?

“V současné době nerecyklujeme náš stavební materiál. Přibližně 99 % zbytků po demolicích se skládá z betonu, kamení nebo cihel a my ještě pořád nemáme způsob, jak to vše vzít a vrátit zpět do zástavby. Místo toho to vozíme na skládky. Na každý pytel odpadu, který každý měsíc vyhodíte, přispívá stavební průmysl Vaším jménem dalšími dvěma pytli. Pokud se podíváte do minulosti, každá civilizace našla způsob, jak recyklovat svůj stavební materiál. Bazilika svatého Petra v římském Vatikánu při své stavbě kanibalsky pozřela část Kolosea.”

V nedávné době jste napsal knihu o architektuře nazvanou The Cannibal’s Cookbook (Kanibalská kuchařka). Řekněte nám o ní něco.

“Nuže, Řím je pouze jedním z příkladů rekonstrukce stavebního odpadu, přičemž se jedná o proces podporující neustálou změnu, kterou město vyžaduje. Úkolem naší skupiny bylo a je hledat v minulosti momenty, kdy byla použita inteligentní metodika pro recyklaci stavebního odpadu. Uvedené postupy jsme extrahovali a shrnuli v naší ‘kuchařce’, abychom je mohli nabídnout světu a říct: ‘Tady je způsob, jak recyklovat Váš stavební odpad”

Architekt Brandon Clifford

Jak to funguje v praxi?

“To jsme názorně předvedli prostřednictvím jednoho z našich vlastních projektů, který využívá právě tuto metodu. Při stavbě jsme použili vyřazené kameny a beton, které měly být odvezeny na skládku. Nejprve jsme je digitálně naskenovali, pak jsme spustili algoritmus, který byl doslova převzat z incké kamenné konstrukce, a na základě získaných poznatků jsme vytvořili nový architektonický kousek. Přestože se jedná o alternativu, která vychází ze starověkého způsobu myšlení, podle mého názoru představuje udržitelné a chytré řešení. Jedná se o budoucnost architektury, která vypadá stejně jako její minulost.”

Jak se podle Vás vyvíjí role architekta?

Na středověkých staveništích bychom žádného architekta nenašli. Místo toho tam byl mistr stavitel. Dnešní architekti mají na starosti vytvoření architektonického záměru. Architekti vytvoří na základě objednávky zadavatelů výkresy, ze kterých je patrné, jak bude stavba vypadat, ale nemají žádnou kontrolu nad výsledným dílem. To už je v rukách stavitele. Nicméně tomu tak v architektuře nebylo vždy. Naše minulost je plná momentů, kdy obě funkce zastávala jedna a tatáž osoba. A právě v těchto chvílích, kdy postava myslitele a zhotovitele splývala, vznikala obzvláště úžasná architektonická díla.

“Vezměte si například gotické katedrály. Zedníci, kteří je stavěli, měli určitou volnost, aby mohli vykonávat své řemeslo co nejlépe. Protože měl každý z řemeslníků svůj vlastní styl, je každý sloupek unikátní. Jednou z věcí, které se nyní dějí díky digitální produkci, je úžasný obrat ve vztahu mezi navržením určité věci a její následnou realizací. Právě nyní je práce architekta nebývale vzrušující. Ve studiu Matter Design hledíme do minulosti, aby nám pomohla plánovat chytřejší budoucnost.”

Žena stojící u svého Volva XC90
Volvo XC90 Interier

Nové Volvo XC90 je nyní k dispozici s dekorativním obložením interiéru v dřevěném provedení Dark Driftwood či Black Walnut nebo v hliníkovém provedení Iron Ore. Tak vypadá naše představa moderního a udržitelného švédského luxusu.