Chytrý způsob cestování po městě

Seznamte se s vizí chytrých měst budoucnosti

Dnešní chytrá města v rámci běžného každodenního života přirozeně pracují s informacemi a komunikačními technologiemi, které jim pomáhají zajistit bezpečnější, jednodušší a pohodlnější dopravní tok. Ale jak do tohoto nového úžasného světa zapadá Vaše Volvo?

Podle odborníků na dané téma bude kolem roku 2050 téměř 70 % světové populace obývat městské oblasti. Aby se města dokázala vyrovnat s nároky, které tato masivní urbanizace přinese, budou se muset kromě plošného rozrůstání také stát chytřejšími. Nicméně, efektivní a dlouhodobá řešení odpovídající na výzvy zítřka, jako jsou neprůjezdné dopravní tepny a znečištění ovzduší, musíme najít již dnes. S tím souvisí i hledání nových způsobů co nejlepšího využití energií a prostoru kolem nás, které nabývá na stále větší důležitosti.

Jeden senzor vyřeší vše

Práce na řešení problémů zítřka pomocí moderních technologií již začala a funguje na základě jediného senzoru a jediného softwaru. Ve městech jsou instalovány chytré semafory, které umožňují místním úřadům na dálku monitorovat a regulovat činnost světelné signalizace. To neznamená jen efektivní způsob úspory energie díky zhasnutí semaforů v době, kdy to dopravní situace nevyžaduje, ale také možnost v krátkém čase zjistit závadu a efektivně ji opravit. Zanedlouho se bude využívat jeden senzor, který si zvládne poradit s téměř každou situací. A nebude záležet na tom, zda se bude jednat o řešení závažných havárií jako je např. únik vody, který bude okamžitě rozpoznán a na jehož základě bude automaticky uzavřen příslušný přívod, nebo zda půjde o prosté věci jako je odvoz odpadků z plných kontejnerů. Instalace chytrých systémů do městské infrastruktury je jen otázkou času.

Jak do nového inteligentního prostředí zapadnou naše auta? V minulosti byla města navrhována podle našich automobilů nebo byla naopak naše auta navrhována na míru městům. Dnes je nicméně s blížícím se nástupem éry chytrých měst tím nejlepším způsobem, jak vytěžit z našich vozů to nejlepší, spolupracovat s ostatními, aby vše bylo již od začátku vzájemně propojeno. Automobilka Volvo Cars v současnosti pracuje na celé řadě inovativních řešení založených na konektivitě, technologiích autonomního řízení a elektrifikaci, jejichž smyslem je přispět k plynulejšímu dopravnímu toku, ke snížení znečištění ovzduší a ke zlepšení kvality života v chytrých městech budoucnosti.

Sdílení silnic, sdílení informací

V současné době probíhá vývoj rozmanitých online služeb, které by dokázaly v rámci cloudu Volvo zpracovávat dostupná palubní data připojených vozidel. Podstatou těchto služeb je unikátní spolupráce s infrastrukturou chytrých měst za účelem efektivnějšího řízení dopravního toku prostřednictvím optimalizace činnosti semaforů, úpravy rychlostních limitů a v neposlední řadě také díky doporučení změnit trasu dle nejaktuálnějších dopravních informací. Mimo to budou jednotlivá vozidla mezi sebou sdílet další důležité informace, jako jsou varování před nebezpečnými povětrnostními podmínkami či nebezpečným stavem vozovky nebo upozornění na neukázněné řidiče. Tyto výstrahy se budou zobrazovat v reálném čase. Online vozidla budou zároveň schopna rozpoznat kluzký povrch vozovky, na který ostatní řidiče upozorní ještě před tím, než bude tato informace sdílena s online pouličním osvětlením, které by následně mohlo osvětlit nebezpečné úseky vozovky různými výstražnými barvami upozorňujícími na potenciální nebezpečí.

Potenciál proměnit městskou automobilovou dopravu k lepšímu však nemají jen online vozidla, ale klíčovou roli zde budou hrát také vozy s autonomním řízením. Automobilka Volvo Cars v současnosti spolupracuje s městem Göteborg na novém projektu, jehož smyslem je objevit způsoby, jak by mohla autonomně řízená vozidla pomoci udělat z měst lepší místa pro život. V rámci tohoto projektu je řešeno také „autonomní parkování vozidel“, protože právě parkování je jedním z obrovských problémů měst. Díky této nové funkci Vás vůz vysadí na požadovaném místě, a pak se odjede sám zaparkovat na speciální vyhrazené místo. Tím odpadne potřeba stavět parkoviště vedle každé kanceláře, firmy nebo obchodu a dané místo bude možné využít způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni. Nejenže budou autonomně parkovaná vozidla potřebovat k zaparkování méně místa, ale zároveň se sníží míra znečištění v městských centrech a zvýší se bezpečnost na silnicích, aniž by bylo nutné dělat nějaké rozsáhlé změny v městské infrastruktuře.

Co nám přinese budoucnost?

Výhody, které se pojí s elektrifikací automobilů, nám v budoucnosti zároveň pomohou zlepšit dopravní situaci v městských oblastech. Elektrická vozidla, která se mohou pochlubit vyšším výkonem, nižšími emisemi a menší hlučností, představují pro chytrá města ideální řešení. Posun směrem k elektromobilům je znát již nyní a poptávka po nich se mnohonásobně zvýší poté, co bude globálně zavedena síť standardizovaných dobíjecích stanic, které budou řidičům běžně umožňovat rychle vůz dobít. Automobilka Volvo Cars pracuje na vysoce elektrifikovaných vozidlech již od sedmdesátých let minulého století a první ryze elektrický vůz se chystá uvést v roce 2019.
Chytrá mobilita, chytré technologie, chytré stavby a chytří obyvatelé. To je výčet jen několika základních požadavků, které musí města splňovat, aby mohla být oficiálně považována za chytrá. Pokud se na tento seznam podíváme, můžeme docela snadno říci, že nová generace vozů Volvo sem patří. Jednou věcí si můžete být jistí: naše vozidla snadno udrží krok s čím dál vyspělejšími technologiemi a se stále chytřejšími městy celého světa. Po pravdě řečeno musíme občas chvíli počkat, aby nás svět mohl dohnat.

Online palubní technologie

Vy a Vaše Volvo. Ve spojení.