Informační sdělení

Správce

Volvo Car Corporation, společnost založená a existující podle švédského práva, registrační číslo 556074-3089, se sídlem 405 31, Göteborg, Švédsko, dále jen “VCC”, “my”, “naše” a “nás”, bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší žádosti subjektu údajů (jméno, adresu, telefonní číslo, email atd.). Účelem zpracování z naší strany je administrace Vaší žádosti. Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme rovněž zpracovávat pro účely vývojových činností a pro statistické účely v souvislosti s našim systémem pro správu žádostí subjektů údajů.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů z naší strany pro účely administrace Vaší žádosti je splnění našich zákonných povinností, které máme v souvislosti s Vašimi právy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů z naší strany pro účely vývojových činností a pro statistické účely je skutečnost, že takové zpracování údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Zpřístupnění vašich osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pro výše uvedené účely našim propojeným osobám a obchodním partnerům a těmito osobami budou zpracovávány. Ve vztahu k našim propojeným osobám a obchodním partnerům mimo EHP budeme Vaše osobní údaje předávat v souladu se Standardními smluvními doložkami přijatými Evropskou komisí - ochrana osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje související s Vaší žádostí týkající se osobních údajů budeme zpracovávat po dobu dvanácti (12) měsíců od data vyřízení Vaší žádosti.

Vaše práva a kontaktní informace VCC

Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a kontaktní čísla a adresy, kde lze získat další informace či podat stížnost, jakož i kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webové stránce zásady ochrany osobních údajů.