Tv* - styring af kanaler

Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over forudindstillede kanaler.

For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til TV-menuFaste stationer.

Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på listen, og bekræft med OK/MENU.
Den valgte kanal fremhæves.
Drej TUNE til den nye plads på listen, og bekræft med OK/MENU.
Kanalerne skifter plads med hinanden.

Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på listen over forudindstillede kanaler.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?