V60 Plug-in Hybrid

2014

City Safety™ - begrænsninger

Sensoren i City Safety™ er konstrueret til at registrere biler og andre større motorkøretøjer foran bilen, og er uafhængig af, om det er dag eller nat. Funktionen har imidlertid en række begrænsninger.

Sensoren har imidlertid begrænsninger og fungerer dårligere - eller slet ikke - i f.eks. kraftigt snefald eller regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller snefygning. Dug, smuds, is eller sne på forruden kan forstyrre funktionen.

Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel for last der rager ud, eller tilbehør som f.eks. ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger motorhjelmens højde, begrænser funktionen.

Laserlyset fra sensoren i City Safety™ måler, hvordan lyset reflekteres. Sensoren kan ikke se genstande med lav reflektionsevne. Køretøjers bageste dele reflekterer generelt lyset tilstrækkeligt takket være nummerplader og baglygtereflektorer.

Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske City Safety™ evne til at undgå kollision. I sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med bibeholdt stabilitet.

Når bilen bakker, er City Safety™ midlertidigt deaktiveret.

City Safety™ aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor man nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.

Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber City Safety™ ikke ind i situationer, hvor føreren på en klar måde styrer eller speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.

Når City Safety™ har forhindret en kollision med et stationært objekt, bliver bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.

På biler med manuel gearkasse standser motoren, når City Safety™ har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.

 Note

  • Hold forrudens overflade foran lasersensoren ren for is, sne og snavs (se illustration af sensorens placering).
  • Undgå at klistre eller montere noget på forruden foran lasersensoren.
  • Fjern is og sne fra motorhjelmen - sne- og isdække må ikke overstige 5 cm.

Fejlsøgning og afhjælpning af fejl

Hvis kombiinstrumentet viser meddelelsen Forrudesensorer blokeret betyder det, at lasersensoren er blokeret og ikke kan registrere køretøjer foran bilen, hvilket igen medfører, at City Safety™ ikke fungerer.

Dog bliver meddelelsen Forrudesensorer blokeret ikke vist i alle situationer, hvor lasersensoren er blokeret - føreren skal derfor være påpasselig med at holde forruden og området foran lasersensoren rent.

I følgende tabel fremgår mulige årsager til, at meddelelsen vises, og forslag til afhjælpning.

ÅrsagAfhjælpning
Forrudens flade foran lasersensoren er snavset eller belagt med is eller sne.Rengør forrudens flade foran sensoren for smuds, is og sne.
Lasersensorens synsfelt er blokeret.Fjern den genstand, der blokerer.

 Vigtigt

Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag på forruden foran en af lasersensorens to "ruder", som dækker en flade på ca. 0,5 x 3,0 mm (eller større), skal et værksted kontaktes for reparation eller udskiftning af forruden (se illustration af sensorens placering) – et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Manglende afhjælpning kan medføre mindsket funktion for City Safety™.

For ikke at risikere udeblevet, forkert eller mindsket funktion for City Safety™ gælder også følgende:

  • Volvo anbefaler ikke at reparere revner, ridser eller stenslag i området foran lasersensoren – i stedet bør hele forruden udskiftes.
  • Før udskiftning af forruden bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted for at kontrollere, at den korrekte forrude bestilles og monteres.
  • Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller godkendt af Volvo.

Har det hjulpet?