Forkonditionering - parkering udendørs

Med valget Udendørs parker. aktiveres både den eldrevne og den brændstofdrevne varmer1 under forkonditioneringen.
P3-1320 Symbol parking outdoor

Med valget Udendørs parker. tillades foruden den eldrevne varmer også den brændstofdrevne varmer under forkonditioneringen.

 Advarsel

Brug ikke den brændstofdrevne varmer indendørs i uventilerede rum. Der kommer udstødningsgas.

 Note

Bilen kan startes og køres, selv når den brændstofdrevne varmer er i gang.
Tryk på OK for at komme til menuen.
Gå med fingerhjulet til Forindst. af temp., og vælg med OK.
Hvis indstillingen Udendørs parker. allerede er udført, vises symbolet for dette på displayet. Fortsæt i så fald fra punkt 7.
Hvis Indendørspark. er valgt, vises i stedet symbolet for dette. Gå med fingerhjulet til symbolet, og vælg med OK.
Gå videre i næste menu til Udendørs parker., og vælg med OK.
Gå tilbage i menuen med RESET.
Vælg, om opvarmning af sæde og rat2 skal aktiveres eller ej. Gå med fingerhjulet til P3-1320 Symbol frontseats heat – text, og vælg med OK.
Gå med fingerhjulet til Førersæde henholdsvis Passagersæde, og vælg med OK-knappen, hvis de skal aktiveres2 under forkonditioneringen.
Forlad menuen med RESET.
  1. 1 Den brændstofdrevne varmer aktiveres ikke, hvis udetemperaturen overstiger 15 °C.
  2. 2 Opvarmning af sæde og rat kan kun aktiveres, når bilen er tilsluttet til elnettet.

Relaterede dokumenter