Kørecomputer – supplerende oplysninger

Bilens kørecomputer kan registrere, beregne og vise information under kørslen. Her følger supplerende oplysninger for visse funktioner.

Gennemsnitsforbrug

Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes ud fra den sidste nulstilling.

 Note

Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis en brændstofdrevet varmer* er blevet anvendt.

Gennemsnitshastighed

Gennemsnitshastigheden beregnes for kørestrækningen, der er tilbagelagt siden sidste nulstilling.

Nuværende forbrug

Oplysningen om det aktuelle brændstofforbrug opdateres løbende – omtrent hvert sekund. Når bilen køres med lav hastighed vises forbruget pr. tidsenhed - ved højere hastighed vises den relateret til kørestrækning.

Der kan vælges forskellige enheder (km/miles) til visning – se afsnittet "Skifte enhed".

Rækkevidde – kørestrækning til tom tank

Kørecomputeren viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den resterende brændstofmængde i tanken.

Når overskriften Afstand t. tom viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.

Fyld i så fald brændstof på snarest muligt.

Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den tilbageværende brugbare brændstofmængde.

 Note

Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.

En økonomisk køremåde giver generelt set en længere kørestrækning. For mere information om, hvordan brændstofforbruget kan påvirkes, se Volvo Car Corporations miljøfilosofi.

Kørestrækning til tomt batteri

Når displayet viser "---- km til tomt batteri", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. På displayet vises den omtrentlige strækning, der kan køres med den resterende energimængde i hybridbatteriet.

Beregningen er baseret på det gennemsnitlige forbrug med normalt lastet bil, ved normal kørsel, og ikke alt for mange elforbrugere (stereoanlæg, AC, opvarmede sæder osv.).

 Note

Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.

En økonomisk køremåde giver generelt set en længere kørestrækning. For mere information om, hvordan energiforbruget kan påvirkes, se Volvo Car Corporations miljøfilosofi.

Kørestrækning ved eldrift

For at få den længst mulige kørestrækning ved eldrift skal man ved kørsel i elbil også tænke på at spare strøm. Jo flere forbrugere (stereoanlæg, elopvarmede ruder/spejle/sæder, meget kold luft fra klimaanlægget osv.), der er aktiveret, desto kortere bliver den mulige kørestrækning.

 Note

Ud over højt strømforbrug i kabinen kan også kraftige accelerationer og opbremsninger, høje hastigheder, tung last, lav udetemperatur og kørsel op ad bakke reducere den mulige kørestrækning.

Digital visning af hastighed

Hastigheden vises i den modsatte enhed (km/t / mph) i forhold til hovedinstrumentet. Hvis det f.eks. er graderet i mph, viser kørecomputeren den tilsvarende hastighed i km/t og omvendt.

Nulstilling

Triptællere:

Drej med fingerhjulet frem til den overskriftskombination, der indeholder triptælleren, som skal nulstilles.
Foretag et langt tryk på RESET – den valgte triptæller nulstilles.

Gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug:

Vælg funktion Tripcomputer nulstillet, og aktiver med OK.

Vælg et af følgende punkter med fingerhjulet, og aktiver med OK:

  • l/100 km
  • km/t
  • Nulstil begge
Afslut med RESET.

Skifte enhed

Der kan skiftes enhed (km/miles) for strækning og hastighed i menusystemet My Car, se MY CAR.

 Note

Udover i kørecomputeren ændres disse enheder også samtidigt i Volvos navigationssystem*.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?