V60 Plug-in Hybrid

2014

Ladekabel med kontrolenhed - statusmeddelelser

Ved opladning af bilens hybridbatteri viser displayet på ladekablets kontrolenhed den aktuelle status under en igangværende og efter en afsluttet opladning.
Kontrolenhedens displayStatusBetydningAnbefalet handling
Indikatoren for ladestrømmen (1) er slukket. Bilsymbolet (5) lyser konstant grønt.Standby
 • Ladekablet er tilsluttet til bilen.
 • Opladning er mulig, men er endnu ikke blevet aktiveret af elektronikken i bilen.
Vent, indtil batteriet er fuldt opladet.
Det aktuelle strømforbrug vises med en grøn indikator (1). Bilsymbolet (5) lyser konstant grønt.Opladning i gang.
 • Bilens elektronik har påbegyndt opladning.
 • Opladning i gang.
Vent, indtil batteriet er fuldt opladet.
Indikatoren for ladestrømmen er slukket. Bilsymbolet (5) blinker rødt.Opladning er ikke mulig.
 • Der er en kommunikationsfejl mellem kontrolenheden og bilen.
 • Bilelektronikkens ventilation er ikke tilstrækkelig, ikke aktiveret eller defekt.
 1. Kontroller alle forbindelser, eller brug en anden 230 V-kontakt.
 2. Start batteriopladning om igen.
Bilsymbolet (5) lyser konstant rødt.Opladning er ikke mulig.
 • Fejlstrømsafbryderen på ladekablet er udløst.
 1. Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
 2. Fejlstrømsafbryderen nulstilles, og enheden genstartes.
Indikatoren (1) for ladestrøm og hussymbolet (3) blinker rødt.Opladning er ikke mulig.Temperaturovervågning er aktiveret for 230 V-kontakten.Start opladning på ny. Hvis problemet fortsætter, kontaktes en fagkyndig.

Related documents

Har det hjulpet?