V60 Plug-in Hybrid

2014

Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde

Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde. Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: Tryk på MEDIA-knappen, vælg AUX-menuAUX-indgang, vælg lydstyrkeindstilling Standard eller Boost.

 Note

Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes. Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.

Har det hjulpet?