Aircondition

Aircondition-anlægget køler og affugter den indkommende luft efter behov.
P4-1246 Button AC

Ved køretilstand PURE er AC forudindstillet til ikke starte.

Når lampen i AC-knappen lyser, styres aircondition-anlægget af systemets automatik.

Når lampen i AC-knappen er slukket, er aircondition-anlægget slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til, så luften affugtes maksimalt.

Har det hjulpet?