Billedindstillinger

Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.
Tryk på OK/MENU og vælg Billedindstillinger, bekræft med OK/MENU.
Drej TUNE til det, som skal justeres, og bekræft med OK/MENU.
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.

For at vende tilbage til indstillingslisten skal du trykke på OK/MENU eller EXIT.

Har det hjulpet?