Startbatteri

Startbatteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.

Bilens traditionelle 12 V-batteri kaldes her "startbatteri", selv om hybridbatteriet ofte anvendes ved start af forbrændingsmotoren.

  • Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er i gang.
  • Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.

 Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.

 Vigtigt

Ved opladning af startbatteriet må kun en traditionel batterioplader bruges.

 Note

Hvis både startbatteriet og hybridbatteriet er afladet, skal begge batterierne oplades. I et sådant tilfælde er det ikke muligt første at oplade kun hybridbatteriet.

 Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan energisparefunktionen for infotainment midlertidigt holde op med at fungere og/eller meddelelse på informationsdisplayet om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.

Se Starthjælp med batteri - her beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.

 Note

Hvis startbatteriet aflades mange gange, bliver dets levetid kortere.

Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden. Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres korte strækninger. Stærk kulde begrænser startkapaciteten yderligere.

For at startbatteriet skal holdes i god stand anbefales mindst 15 minutters kørsel om ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.

Et startbatteri, der konstant holdes fuldt opladet, har maksimal levetid.

Har det hjulpet?